Respectarea tradițiilor de mărțișor

Respectarea tradiţiilor de mărţişor De ceva vreme, colectivul clasei a III a B de la Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi încearcă să readucă la viaţă tradiţii şi obiceiuri româneşti specifice zonei Dunării de Jos. Pentru desfăşurarea de astfel de acţiuni privind conservarea spiritului românesc tradiţional au avut în sprijin specialişti ai Serviciului Cercetare, Conservare și […]

“Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” la Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galaṭi

Miercuri, 20 septembrie 2017, elevii Şcolii Gimnaziale nr. 22, Galaṭi,  sub îndrumarea cadrelor didactice, alături de Secṭia de Poliṭie nr. 3 Galaṭi ṣi Asociaṭia de părinṭi “Dimitrie Cantemir”, au marcat “Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” prin desfăṣurarea activităṭii BIKE TO SCHOOL. Astfel, aceṣtia s-au deplasat de la domiciliu către ṣcoală ṣi de la ṣcoală către domiciliu […]