Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați

Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Galați anunţă finalizarea proiectului cu titlul „Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați, Cod SMIS 111723, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Obiectivul specific a vizat creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.

Principalele lucrări de intervenţie:

– izolarea termică a pereţilor exteriori, după execuţia lucrărilor de reparaţii la faţade;

– izolarea termică a pardoselii de la parter şi a planşeului peste subsol;

– termoizolarea planşeului peste ultimul nivel

– lucrări de sistematizare verticală prin lucrări de reabilitare a trotuarului din jurul construcţiei;

– lucrări de reparaţii hidroizolaţii la copertine;

– lucrări de reabilitare a reţelei electrice;

– realizarea instalaţiei de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu;

– instalarea a 40 panouri fotovoltaice de 250W fiecare, cu o putere instalată de cca. 10 kWp

– instalarea a 4 centrale termice eficiente, in condensație și a sistemului de încălzire.

Beneficiarii direcţi ai proiectului de modernizare şi reabilitare a Şcolii Gimnaziale nr.22 din municipiul Galaţi sunt:

  • 857 de elevi înscrişi în învaţământul preşcolar, primar şi gimnazial, în anul şcolar 2016-2017;
  • cadrele didactice ale şcolii, în număr de 56;
  • personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ, în număr de 6 persoane;
  • personalul nedidactic al unităţii de învăţământ, în număr de 7 persoane.

Beneficiarii indirecţi reprezintă întreaga comunitate locală, comunitate care este indirect influenţată de condiţiile de învăţare oferite elevilor din aceasta şcoală.

Unitatea de învăţământ previzionează ca în următorii 5 ani numărul de elevi va avea o creştere preconizată la 910 elevi.

Impactul investiției la nivelul localității:

– Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;

– Reducerea consumurilor energetice cu 68,87 kwh mp/an ;

– Reducerea costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Valoarea totală eligibilă a contractului este de 2.767.614,24  lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 2.712.261,90 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 09.02.2017 – 30.06.2019.

Conferința de încheiere a proiectului are loc în data de 14 iunie 2019, începând cu ora 9.00, la Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați, cu sediul în Galaţi, str. Zidarilor nr. 5.

Date de contact: Manager proiect – domnul Hanţă Costel, Șef Serviciu Proiecte şi Finanţări Externe, tel.: 0236323136, e-mail: hanta.c@primariagalati.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Articol Viața Liberă

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut