Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Comisii

COMISIA PENTRU CURRICULUM

RESPONSABIL COMISIE CURRICULUM : MARAVELA SIMONA

MEMBRII COMISIEI DE CURRICULUM

– coordonator comisia de lucru diriginți

–   coordonator comisia de lucru „Matematică și Științe ale Naturii”

–  coordonator comisia de lucru Limbă şi comunicare

–  coordonator comisia de lucru „Om și societate”

–  coordonator comisia de lucru „Arte, Educație fizică și Tehnologii”

–  coordonator comisia de lucru educatoare

–  coordonator comisia de lucru învățământ primar: clasele Pregătitoare – II

–  coordonator comisia de lucru învățământ primar: clasele III – IV

–  coordonator comisia de lucru învățământ primar: alternativa educațională STEP BY STEP

COMISIA DE LUCRU A DIRIGINȚILOR

GIURGEA ANCA- VIA –  coordonator comisie de lucru

Membri:

AVRAM PAULA- VA

GRIGORIU ELENA-VB

MOȘESCU ANTOANELA-VC

PĂDURARIU MONICA-VD

CULACHI DUȚA- VIA

BRAȘOVANU MIRELA-VB

PANICI DOINIȚA-  VIC

IONIȚA ROXANA – VID

GIURGEA ANCA-VIIA

GAIU FLORENTINA – VIIB

MIHĂLUȚĂ DANIEL-VIIC

DAJBOG FLORENTINA – VII D

POPA COSMINA- VIIIA

SECRIERU MIHAELA-VIIIB

BANEA NICOLETA-VIIIC

COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

Președinte TUDORACHE VALENTINA

POPA COSMINA –  coordonator comisie de lucru

Membri:

POPA COSMINA-VIIIA

SECRIERU MIHAELA-VIIIB

BANEA NICOLETA-VIIIC

OLĂRAȘ SILVIA –IVA

DEDIU GABRIELA- IVB

GHEORGIU AURORA – IVC

COMISIA DE LUCRU CLASELE PREGĂTITOARE – II

MOLDOVEANU IOANA – coordonator comisie de lucru

Membri:

CHIRIAC VIOLETA

MOLDOVEANU IOANA

PANĂ DOINA-IULIANA

BUDESCU GEANINA

PAȚILEA ALINA

MOCĂNIȚĂ PAULA MARIA

MARAVELA SIMONA

DĂNĂILĂ FLORINA

MOCANU ROXANA

APOSTOL ECATERINA

COMISIA DE LUCRU III – IV

OLĂRAȘ SILVIA – coordonator comisie de lucru

Membri:

OLĂRAȘ SILVIA

DEDIU GABRIELA

BUMBARU MARIANA

PAȚILEA ALINA

COMISIA DE LUCRU STEP BY STEP

STOIAN FLORINA – coordonator comisie de lucru

Membri:

GHEORGHIU AURORA

CARAGEA  RĂDIȚA

BIRDA MIHAELA

LUCA MARIA

CÂMPANU DANIELA

UNGUREANUMIHAELA

CHIRIȚĂ DORINA

COMISIA DE LUCRU DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE

MOȘESCU ANTOANELA- coordonator comisie de lucru

Membri:

AVRAM PAULA

GRIGORIU ELENA

IONIȚĂ  ROXANA

PARASCHIVESCU ADORA

GIURGEA ANCA MIHAELA

DOLEA NICOLAIE

GAIU FLORENTINA

MOȘESCU ANTOANELA

COMISIA DE LUCRU-ȘTIINȚE

SECRIERU MIHAELA – coordonator comisie de lucru

Membri:

BANEA NICOLETA

CULACHI DUȚA

SECRIERU MIHAELA

BRAȘOVEANU MIRELA

RADU CRISTINA

ONEL LILIANA

PETRESCU ANA-MARIA

STOIAN FLORINA

BURADA NICOLETA

COMISIA DE LUCRU –OM ȘI SOCIETATE

PANICI DOINIȚA – coordonator comisie de lucru

Membri:

PANICI DOINIȚA

BARBU CHARLOTTE

IVLAMPIE MIHAELA

PETRESCU ANA-MARIA

VINTILĂ ILEANA

PETREA LUMINȚA

BUZDUGĂ ANIȘOARA

COMISIA DE LUCRU-ARTE ȘI TEHNOLOGII

PĂDURARIU MONICA. – coordonator comisie de lucru

Membri:

TUDORACHE VALENTINA

FILIP IRINA

DAJBOG FLORENTINA

POPA COSMINA

PĂDURARIU MONICA

ȘORCARU NICOLETA

MIHĂLUȚA DANIEL

SECRIERU MIHAELA

PARASCHIVESCU LAURA

 COMISIA DE LUCRU EDUCATOARE

PETREA DANIELA – coordonator comisie de lucru

Membrii:

MATEI GINA

APOSTU MIHAELA

COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ (SSM)

Preşedinte– prof. TUDORACHE VALENTINA

Secretar – prof. ONOSE ALINA – responsabil pe linie de securitate și sănătate în muncă;

Membri:

adm. PANAIT DOINIȚA

prof. BANEA NICOLETA

prof. MOCANU ROXANA

prof. BUDESCU GEANINA

medic școlar IOFCEA RĂZVAN

asistență serviciu extern STOIAN   CATI

PSI (SITUAȚII DE URGENȚĂ)

Preşedinte – prof. TUDORACHE VALENTINA

Secretar – PANAIT DOINIȚA – administrator de patrimoniu – responsabil pe linie de situații de urgență;

Membri – (şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginți, secretar de școală):

prof. BANEA NICOLETA

prof. POPA COSMINA

prof. MOCANU ROXANA

prof. BUDESCU GEANINA

– mecanic GRECEANU MARIUS

secretar MIRCEA DORINA

CONTROL MANAGERIAL INTERN (SCIM)

PREȘEDINTE – prof. PETRESCU ANA- MARIA- Director adjunct

VICEPREȘEDINTE – prof. TUDORACHE VALENTINA- Director

VIZITIU GINA-MIHAELA- Contabil șef

prof. DAJBOG FLORENTINA Coordonator CEAC

prof. BUMBARU MARIANA Consilier Educativ

PANAIT DOINIȚA -Administrator

GÎLEA CORINA- bibliotecar

ONOSE ALINA-DANIELA- informatician

MIRCEA DORINA – secretar

COMISIA DE PREVENIRE ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

Preşedinte – prof. TUDORACHE VALENTINA

Secretar – prof. CARAGEA RODICA

prof. PETRESCU ANA-MARIA (director adjunct)

prof. IONIȚĂ ROXANA

prof. MOLDOVEANU IOANA

prof. DĂNĂILĂ FLORINA MIRELA

prof. PETREA LUMINIȚA

prof. APOSTU MIHAELA

ATANASIU SILVIA ELENA – reprezentant al Consiliului  Local

reprezentant al Poliţiei

VELICHI MIHAELA – reprezentant al Consiliului de Părinţi

COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIEREA DIDACTICĂ

Președinte: prof.TUDORACHE VALENTINA – director

Secretar: SECRIERU MIHAELA

Membri:

CHIRIAC VIOLETA

STOIAN FLORINA

PANĂ DOINA

GAIU FLORENTINA

secretar MIRCEA DORINA

COMISIE   PROMOVARE IMAGINEA SCOLII

prof. TUDORACHE VALENTINA – director

bibliotecar GÎLEA CORINA

inf. ONOSE ALINA

prof. PETRESCU ANA-MARIA – director adj.

prof. BUMBARU MARIANA

COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII

prof. OLĂRAȘ SILVIA – PRIMAR

prof. BANEA NICOLETA – GIMNAZIU

inf. ONOSE ALINA-responsabil

COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR

TUDORACHE VALENTINA – Director

MIRCEA DORINA – Secretar

ONOSE ALINA – Informatician

COMISIA GESTIONARE A DATELOR AFERENTE SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA (SIIIR)

Operator unitate şcolară – ONOSE ALINA-DANIELA

Operator director – TUDORACHE VALENTINA

Operator secretariat – MIRCEA DORINA

Operator secretariat- GÎLEA CORINA

Operator contabilitate – VIZITIU GINA-MIHAELA

Operator administrator patrimoniu – PANAIT DOINIȚA

COMISIA PENTRU COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR

prof. CHIRIAC VIOLETA – RESPONSABIL

MEMBRI :

prof. MOLDOVEANU IOANA

prof. PETREA DANIELA

prof. MOROZAN VIOLETA

prof. GHEORGHIU AURORA

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Președinte: prof. BUMBARU MARIANA, coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

-Membri:

înv.CÂMPEANU DANIELA

înv. GHEORGHIU AURORA

înv.f. BIRDA MIHAELA

prof. GRIGORIU ELENA

înv. CHIRIAC VIOLETA

înv. MOCANU ROXANA

prof. IONIȚĂ ROXANA

– reprezentant al CL – MUNTEANU CRISTIAN EUGEN

COMISIA „CORN ȘI LAPTE”

administrator PANAIT DOINITA – responsabil

prof. PETRESCU ANA-MARIA

prof. MIHĂLUȚĂ DANIEL

prof. MOCĂNIȚĂ PAULA

COMISIA PENTRU PROGRAME COMUNITARE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

prof. GAIU FLORENTINA – RESPONSABIL

MEMBRI:

prof. SECRIERU MIHAELA

prof. MOȘESCU ANTOANELA

prof. PANĂ DOINA

RESPONSABILI COMPLETARE ȘI VERIFICARE CONDICI PREZENȚĂ

GÎLEA CORINA- responsabil

prof. TUDORACHE VALENTINA-director

prof. PETRESCU ANA-MARIA- director adj.

PERSONAL CU ACCES LA e-MAIL-ul ȘCOLII

prof. TUDORACHE VALENTINA – director

prof. PETRESCU ANA-MARIA – director adj.

inf. ONOSE ALINA

admin. PANAIT DOINIȚA

bibliotecat GÎLEA CORINA

secretar MIRCEA DORINA

contabil șef VIZITIU GINA

COMISIA DE ETICĂ PROFESIONALĂ

CONSILIER ETICĂ: MOLDOVEANU IOANA

GILEA CORINA-reprez. cadre didactice auxiliare

GRECEANU MARIUS- reprez. personal nendidactic

GAIU MARIA-  reprezentat al elevilor

RESPONSABILI SIGILIU UNITATE

prof. TUDORACHE VALENTINA – Director

prof. PETRESCU ANA-MARIA – Director adjunct

MIRCEA DORINA – Secretar

COMISIE  ANTI BULLYNG

TUDORACHE VALENTINA-director

Consilier școlar-: BUMBARU MARIANA

Cadre didactice:

prof. SECRIERU MIHAELA

prof. GAIU FLORENTINA

prof. DĂNĂILĂ MIRELA FLORINA

Elevi:

DĂSCĂLAȘU RĂZVAN- 7B

GAIU MARIA- 7B

Reprezentanță părinți: MORUN LILIANA

Reprezentant al Consiliului local: MUNTEANU CRISTIAN

COMISIA ELABORARE PDI

prof. TUDORACHE VALENTINA – Directorul unității școlare

prof. PETRESCU ANA-MARIA – Directorul adjunct al unității școlare

prof. GAIU FLORENTINA

COMISIA  DE  ACORDARE  A  BURSELOR

prof. TUDORACHE VALENTINA –  Director

prof. PETRESCU ANA-MARIA – Director adj.

VIZITIU GINA-MIHAELA – Contabil șef

PANAIT DOINIȚA – Administrator patrimoniu

ONOSE ALINA – Informatician

MORUN LILIANA  –reprezentant părinți

MIRCEA DORINA –  Secretar

COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI

Președinte – prof. TUDORACHE VALENTINA

Secretar – inf.. ONOSE ALINA

Membri:

bibliotecar GÎLEA CORINA

prof. PETRESCU ANA-MARIA

prof. BANEA NICOLETA

prof. APOSTOL ECATERINA

COMISIA PENTRU SERVICIUL PE ȘCOALĂ

prof. PETRESCU ANA-MARIA- Responsabil

prof. MOLDOVEANU IOANA

prof. CĂLUIAN MARIA

prof. BIRDA MIHAELA

COMISIA PENTRU  ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE

COORDONATOR – PETRESCU ANA-MARIA

MEMBRI:

CHIRIAC VIOLETA

MOLDOVEANU IOANA

DOLEA NICOLAE

GAIU FLORENTINA

BRAȘOVEANU MIRELA

SECRIERU MIHAELA

 

Sari la conținut