OFERTA EDUCAȚIONALĂ GRĂDINIȚA NR. 14

Pentru anul școlar 2022-2023, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 grupe:

1 GRUPĂ MICĂ  – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MIJLOCIE – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MARE – 20 LOCURI

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        începând cu 30 mai 2022

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

  1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislației în vigoare;
  2. În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 

 

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor începere din data 16 mai 2022.