Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Înscrierea în învățământul preșcolar

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

SITUAȚIA ÎNSCRIERII/REÎNSCRIERII PREȘCOLARILOR

PENTRU ANUL  ȘCOLAR 2023-2024

 

GRUPA MICĂ

Nr. crt.

Nume copil

Inițială

Prenume

Admis/respins

1

ALMĂȘAN

VP

MATEI

admis

2

BUDESCU

LS

AMIRA REBECA ELENA

admis

3

PREDA

V

LARISA ANTONIA

admis

4

TUDOSE

D

EVELINA

admis

5

CIOBOTARU

FA

SARAH-ANDREEA

admis

6

CĂRĂMIDARU

AC

ANDREEA-KARLA

admis

7

PĂVĂLACHE

C

IUSTIN-GABRIEL

admis

 

GRUPA MIJLOCIE

Nr. Crt.

Nume copil

Inițială

Prenume

Admis/respins

1

CIOBOTARU

FA

BEATRICE ANDREEA

admis

2

GHIMPU

M

SOFIA-ELENA

 admis

3

HÎRSÎNA

VM

IZABELLA MARIA

admis

4

LĂCĂTUȘU

CM

RAFFAELA-MARIA-ANDREEA

 admis

5

NEJNERU

M

EVELIN-CRISTINA

 admis

6

NEDELCU

GD

EDWARD-ALEXANDRU

admis

7

RĂZVAN

G

RAISA-ȘTEFANIA

admis

 

 

GRUPA MARE

Nr. Crt.

Nume copil

Inițială

Prenume

Admis/respins

1

CERNAT

P

ANDREI

admis

2

ENE

PA

ȘTEFAN

admis

3

GHIMPU

M

ȘTEFAN MATEI

admis

4

IRIMIA

IC

ANTONIA MARIA

admis

5

KUPERMANN

I

REBECA MARIA

admis

6

LUPU

R

MAYA ELENA

admis

7

MIHAI

C

RAUL CRISTIAN

admis

8

MORARU

D

DAVID-ANDREI

admis

9

PINTILIE

MI

ALEXANDRU

admis

10

TANVUIA

L

LARISA GABRIELA

admis

11

TOFAN

RC

ANAIS MARIA

admis

12

VIZIREANU

G

ECATERINA

admis

13

MATEI

N

LEONARD NICOLAS

admis

14

PINTILIE

MC

VALENTIN-LUCA

admis

15

FRUMUZACHI

B

PATRICK-GABRIEL

admis

Metodologia cadru de înscriere

Calendarul de înscriere

 

 

 


OFERTA EDUCAȚIONALĂ GRĂDINIȚA NR. 14 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 grupe:

1 GRUPĂ MICĂ  – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MIJLOCIE – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MARE – 20 LOCURI

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        începând cu 30 mai 2022

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie;
 • Carte de identitate părinţi – copie;
 • Hotărâre judecătorească (dacă este cazul);
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislației în vigoare;
 2. În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

 

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor începere din data 16 mai 2022.

Sari la conținut