Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2024-2025

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

Documente necesare la înscriere:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului;
 • Alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 • Adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic. Adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ.
 • Avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului înainte de a începe frecventarea unității.

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

Criterii generale de departajare:

a) Copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie 2024;

b) Domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezntantului legal este situat în apropierea unității de învățământ;

c) Cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) Existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) Existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală) /existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);

f) Ambii părinți/părintele unic/reprezentanutl legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

        – pensionat în conformitate cu prevederile legale;

        – cu certificat de handicap;

        – șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) Exisatența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Etapa a II-a de înscrieri:  17-21 iunie 2024

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse.

METODOLOGIE-CADRU de înscriere a copiilor în unități de învățământ preșcolar

CALENDARUL ÎNSCRIERII COPIILOR PREȘCOLARI ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024


Metodologia cadru de înscriere

Calendarul de înscriere

 

 

 


OFERTA EDUCAȚIONALĂ GRĂDINIȚA NR. 14 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 grupe:

1 GRUPĂ MICĂ  – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MIJLOCIE – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MARE – 20 LOCURI

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        începând cu 30 mai 2022

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie;
 • Carte de identitate părinţi – copie;
 • Hotărâre judecătorească (dacă este cazul);
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislației în vigoare;
 2. În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

 

 

Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor începere din data 16 mai 2022.

Sari la conținut