Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Ofertă şcolară

Şcoala Gimnazială Nr. 22 îşi propune să asigure cadrul favorabil unei educaţii solide pentru toţi elevii implicând în procesul de dezvoltare şcolară deopotrivă factorii educaţionali şi comunitatea locală.

PRINCIPII DE BAZĂ

Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii:

strategii didactice abordate,

stimularea creativităţii,

modernizarea continuă a bazei materiale,

stimularea participării la activiăţi extraşcolare şi extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor;

 

Echilibru între cerere şi ofertă:

– oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şide solicitarile elevilor şi părinţilor, precum şi pe domeniile actuale de interes:

– utilizarea calculatorului,

– comunicarea într-o limbă modernă,

– educaţie pentru sănătate,

– educaţie civică;

 

Cooperare scoală – comunitate:

participare la programele şi acţiunile organizate de Primăria Galaţi,

colaborarea cu ONG-uri, Poliţieşi alte autorităţi locale

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

page0012

Sari la conținut