Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Logoped

CABINETUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR

Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galaţi

01

„Conversaţia este arta în care un om are drept competitori întreaga omenire, pentru că este ceea ce practică toţi în fiecare zi”

Ralf Waldo

Face parte din reţeaua de cabinete de la nivelul
Centrului Logopedic Interşcolar (C.L.I.), coordonat de
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Galaţi

Datele noastre de contact

 Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galaţi
Str. Zidarilor Nr. 5
Telefon / Fax: 0236324244

 Profesor logoped
Mariana Lupu

Program logopedie – an școlar 2022-2023

                                                                     Luni:            14,00 – 18,00

                                                                     Marți:           8,00 – 10,00

                                                                     Miercuri:    14,00 – 18,00

                                                                     Joi:                14,00 – 18,00

                                                                   Vineri:            13,00 – 15,00

email: logopediegl22@yahoo.ro

Serviciile noastre

 • Examinare complexă logopedică şi psihopedagogică
 • Diagnosticare logopedică
 • Intervenţie terapeutic-recuperatorie în concordanţă cu diagnosticul logopedic
 • Consiliere logopedică a părinţilor, cadrelor didactice şi a tuturor celor implicaţi în educaţia copilului
 • Elaborarea şi realizarea unor programe/ proiecte specifice corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării;
 • Realizarea de acţiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din şcoli şi grădiniţe, în vederea corectării tulburărilor uşoare de limbaj;
 • Realizarea unor dezbateri tematice privind importanta consolidării limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, condiţie esenţială unei integrări şcolare şi sociale optime.

Obiective specifice:

 • Depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
 • Asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăţilor de învăţare a scris-cititului la vârsta şcolară;
 • Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare şcolară şi socială;
 • Corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare în vederea diminuării riscului de eşec şcolar.

Beneficiarii noştri

   Direcți:  

 • copiii preşcolari
 • elevii claselor mici

   Indirecți:

 • părinţii
 • cadrele didactice
 • comunitatea locală

 Circumscripţia şcolară deservită de cabinetul logopedic interşcolar al Şcolii Gimnaziale Nr. 22 cuprinde un număr de 12 şcoli şi 18 grădiniţe din zona cartierului Dunărea.

Logopedia  se orientează predominant spre vârsta preşcolară şi şcolară mică, vârste la care dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului au cea mai mare plasticitate şi susceptibilitate. Tratarea timpurie a tulburărilor de limbaj este foarte importantă, asigurând eficienţa sporită a acestei acţiuni, întrucât la copiii mici automatismele psiholingvistice nu sunt consolidate şi pot fi uşor înlocuite cu deprinderi corecte de vorbire.

Tulburările de limbaj şi de comunicare care necesită intervenţie logopedică

 •    Tulburări de pronunţie/articulare
 •    Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii
 •    Tulburările limbajului scris-citit
 •    Tulburări de dezvoltare a limbajului
 •    Tulburări ale vocii
 •    Tulburări de expresie verbală
 •    Alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor

Dotare conform standardelor, atmosferă caldă şi relaxantă

Influenţele negative ale tulburărilor de limbaj asupra personalităţii

 Indiferent de momentul instalării tulburărilor de limbaj, ele se repercutează negativ asupra personalităţii şi asupra sănătăţii neuro-psihice a copilului. Influenţele tulburărilor de limbaj sunt mult mai grave şi mult mai complexe la vârsta preşcolarităţii şi a micii şcolarităţi. Efectele tulburărilor de limbaj asupra dezvoltării neuropsihice a individului sunt direct dependente de complexitatea şi de gravitatea acestora. Tulburările de limbaj nu sunt simple afectări ale modului de exprimare, ci ele reprezintă expresia unor afecţiuni ale unor structuri ample şi complexe, împiedicând vizibil comunicarea celui afectat cu semenii săi.

 Terapia logopedică sprijină socializarea copiilor cu tulburări de limbaj

 Limbajul este, prin natura sa, o modalitate de relaţionare şi integrare socială. Aplicarea corctă şi la timp a măsurilor de prevenire a tulburărilor de limbaj este de natură să conducă la raporturi normale între copil şi colegii lui de grădiniţă, şcoală, precum şi la eliminarea posibilităţilor de agravare şi fixare a unor complicaţii psihice şi neuropsihice a personalităţii copilului.

În achiziţia limbajului există doi factori determinanţi majori : gândirea şi interacţiunea socială. Pe de o parte, copilul învaţă limbajul de la ceilalţi prin interacţiune socială. În lipsa interacţiunii sociale, limbajul copilului este sărăcăcios sau absent.  Pe de altă parte, gândirea este suportul interior care permite limbajului să apară şi să se dezvolte mai ales din punct de vedere calitativ.

Munca în echipă garantează succesul terapiei logopedice

 Logopedia nu vizează doar corectarea tulburărilor de limbaj, ci are în vedere şi armonizarea fiinţei umane din punct de vedere afectiv-motivaţional, psihomotor şi cognitiv, în directă legătură cu unicitatea persoanei.

Astfel, colaborarea cu psihologul şcolar, cadrele didactice şi cu  părinţii asigură reuşita terapiei logopedice.

 Veniţi să ne jucăm, aşa ne corectăm!

Sari la conținut