Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Cabinet de asistenţă psihopedagogică

PSIHOLOG ŞCOLAR: Profesor psihopedagog gradul I Violeta Morozan

                              Program:

                     Marți:  10,30 – 14,30

                      Vineri:   9,00 – 13,00

Obiective specifice:

·     asistarea psihopedagogică a elevilor în probleme vizând cunoaşterea şi autocunoaşterea, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor;

·     prevenirea absenteismului / abandonului şcolar;

·     abilitarea/asistarea psihopedagogică a elevilor şi profesorilor diriginţi în vederea reducerii agresivităţii în mediul şcolar, promovarea comportamentelor prosociale;

·     favorizarea integrării copiilor, în special a celor proveniţi din grupuri dezavantajate, dar şi a celor cu potenţial psihoaptitudinal înalt;

·     prevenirea şi diminuarea factorilor care determină comportamente de risc sau disconfort psihic;

·     promovarea unui stil de viaţă sănătos;

·     orientarea şcolară şi profesională a elevilor în vederea optimizării procesului de alegere a unui anumit traseu socio-profesional.

Oferta de servicii:

·     Consilierea individuală şi de grup;

·     Utilizarea tehnicilor eficiente de învăţare şi management al învăţării;

·     Examinarea psihologică a elevilor la cererea acestora, a părinţilor şi conducerii şcolii;

·     Aplicarea de teste şi chestionare;

·     Realizarea unor planuri de intervenţie / acţiune sau de educaţie remedială;

·     Asistenţa psihologică acordată elevilor cu cerinţe speciale;

·     Aplicarea programelor de prevenţie şi intervenţie în vederea diminuării agresivităţii / violenţei în rândul elevilor;

·     Realizarea de studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale şi consilierea carierei;

·     Acordarea de servicii de asistenţă psihopedagogică pentru părinţi şi cadrele didactice.

Programe anuale derulate:

·     Program de asistenţă psihopedagogică a copiilor cu CES – “Diferenţa o facem noi”

·     Program de intervenţiei în cazul elevilor cu dificultăţi emoţionale, sociale şi comportamentale – „Dă ESC-ape dificultăţilor tale!”

·     Program de formare de abilităţi privind utilizarea tehnicilor de muncă intelectuală şi stimularea motivaţiei pentru învăţare sub titlul – „Managementul învăţării”

·     Program de educaţie parentală – „Ro-Parent”

·     Program de prevenire a comportamentelor violente – „Violenţa nu este o soluţie”

·     Program de informare, consiliere şi orientare a carierei elevilor din clasele terminale din gimnaziu şi liceu – „Viitorul este acum”

·     Program de informare şi prevenţie asupra comportamentelor de risc manifestate de elevi – „Fii activ, nu captiv!”

 

Sari la conținut