Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

Proiect – parteneriat educaṭional “Dăruieṣte fericire!”

      ,,Ȋmpreună pentru prevenirea traficului de fiinṭe umane, sprijin pentru victimile ale unei forme de neglijenṭă, exploatare sau abuz, de tortură, pentru persoanele sau grupurile  defavorizate, în scopul depăṣirii situaṭiilor dificile”

 Plecând de la deviza “Dăruieṣte fericire”,  proiectul educaṭional mai sus-numit,  derulat în parteneriat cu Asociaṭia “Speranṭă ṣi vis împlinit” a adus un aport seminificativ procesului instructiv –educativ prin tematica acṭiunilor desfăṣurate.  

Proiectul a debutat cu activitatea intitulată “Spune NU traficului de persoane!” în cadrul căreia elevii clasei a VII-a A au fost instruiṭi cu privire la acest fenomen, la ceea ce ne face vulnerabili, cum recunoaṣtem un traficant, cum ne putem proteja ṣi cum îi putem ajuta pe alṭii.

          “STOP oricărei forme de violenṭă ṣi abuz” a reprezentat cea de-a doua activitate a proiectului îndreptată în scopul prevenirii ṣi combaterii situaṭiilor conflictuale în rândul elevilor.

Activitatea a avut drept obiective definirea noṭiunii de violenṭă, prezentarea formelor de violenṭă ṣi a consecinṭelor agresivităṭii umane, formarea unui comportament asertiv ṣi a unor deprinderi adecvate de intervenṭie în situaṭii de violenṭă. La activitate au participat elevii clasei a VIII-a.

Această tematică a continuat prin organizarea la nivelul unităṭii ṣcolare a unui Flashmob cu mesaje antiviolenṭă. Astfel, elevii claselor V-VIII, coordonaṭi de profesorii diriginṭi, au militat timp de 5 minute împotriva violenṭei cu mesaje precum: “Violenṭa este arma celor slabi”, “Fii inteligent, nu gândi cu pumnul!”, “Gândeṣte, apoi acṭionează, violenṭa nu este o opṭiune!”, “Adoptă toleranṭa!”, etc.

Activităṭile desfăṣurate au crescut gradul de informare a elevilor cu privire la cauzele ṣi efectele comportamentului violent ṣi au contribuit la o mai bună înṭelegere a necesităṭii eliminării violenṭei ṣi adoptării unor modalităṭi pozitive de soluṭionare a conflictelor. 

Consilier educativ,

Prof. Avram Paula – Roxana

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut