Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE SĂLI

INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE

 • La intrarea în unitatea școlară, după dezinfectarea mâinilor și primirea unei măști, candidații vor fi îndrumați direct în sălile de examen;
 • Accesul candidaților în săli este permis începând de la ora 8:00 până la ora 8:30;
 • Examenul va începe la ora 9:00;
 • Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 minute și se calculează după completarea casetei de identificare (cu excepția candidaților pentru care s-a aprobat prelungirea timpului de lucru);
 • Candidații vor fi dirijați de către asistenți, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, alfabetic;
 • În intervalul 8:30 – 9:00, candidații vor fi legitimați și li se va explica modul de desfășurare a probei;
 • Începând cu ora 9:00, candidații vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciornă;
 • Candidații vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenții vor verifica datele înscrise de candidați și vor secretiza caseta;
 • La probele scrise ale Evaluării Naționale – 2021, candidații primesc subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. Broșura se predă la la finalul probei (întrucât conține subiectele și rezolvarea acestora, nu rămâne în posesia candidaților);
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru;
 • Pentru proba de la disciplina Matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de asistenți;
 • La proba de Limba română:
  •  Un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuței a literei asociate răspunsului considerat corect;
  • Un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect:
  • Sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, iar în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază;
 • La proba de Matematică:
  • Un răspuns de la Subiectul I sau Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea răspunsului corect;
  • Sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră;
  • Este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion negru sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor;
 • Se interzice candidaților să intre în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare;
 • Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa toate obiectele în sala de depozitare a obiectelor personale. Candidații care refuză depozitarea obiectelor nu sunt primiți în examen;
 • Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminat;
 • Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor reguli va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, candidații respectivi sunt eliminați de la proba în cauză iar lucrările vor primi nota 1 (unu);
 • Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la începerea rezolvării subiectelor;
 • Comunicarea rezultatelor obținute la examen se face anonimizat, respectând Regulamentul general privind protecția datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia;
 • Candidații pot depune contestații la sediul școlii sau transmite pe adresa de mail admitere2021@scoala22galați.ro . Părinții/reprezentanții legali  vor semna (pe cererea de contestație) că au luat la cunoștință faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

REZULTATELE SE VOR AFIŞA ÎN DATA DE 29.06.2021, PÂNĂ LA ORA 14.00.

EVENTUALELE CONTESTAŢII SE VOR DEPUNE ÎN DATA DE 29.06.2021,

ÎNTRE ORELE 16.00-19.00, și ÎN DATA DE 30.06.2021, ÎNTRE ORELE 8.00-12.00, LA SECRETARIATUL CENTRULUI DE EXAMEN.

Datele cu caracter personal

sunt prelucrate de către MEN conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95.46.CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia organelor abilitate, conform legii.

SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EVALUĂRII NAȚIONALE 2021

ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE 2020-2021

ORDIN 3237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

Anexa 1: Programe pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Subiect și barem LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 15.06.2020

Subiect și barem MATEMATICA 17.06.2020

Ordinul de modificare și completare privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a în anul școlar 2019-2020
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.
Modificări și completări aduse metodologiei:
 • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
 • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea.
 • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
 • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
 • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00.
Calendarul Evaluării Naționale 2020

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ MARTIE 2019

CALENDAR SIMULARE CLASELE VII, VIII

MARTIE 2019 ordin simulari

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

CALENDAR EN 2019

METODOLOGIA DE DERULARE A EXAMENULUI DE

EVALUARE 2019 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

EVALUARE NAȚIONALĂ calendar 2018 

Metodologia de derulare a examenului de evaluare 2018

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut