Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

ECOURI PROIECT EDUCAŢIONAL ŞCOALA DE VARĂ

PROIECT EDUCAȚIONAL
ȘCOALA DE VARĂ
”MOZAIC ESTIVAL: CREAȚIE ȘI RECREAȚIE”
Denumire proiect: ŞCOALA DE VARĂ
Iniţiatorul proiectului – Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galați
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galați
Perioadă: 1.07.2016 – 15.07.2016
Locaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galați
Grup ţintă: 50-60 de elevi, din ciclul primar și gimnazial ai Şcolii Gimnaziale Nr. 22 Galați
Echipa de proiect: – Director, prof. Tudorache Valentina
 Dir. adj. prof. Patriche Ionel
 Prof. Gaiu Florentina
 Bibliotecar,Gîlea Corina
 Prof. Petrea Ana-Maria
 Prof. înv. prim. Pană Doina
 Prof. Dajbog Florentina
 Prof. Popa Cosmina
 Prof. Filip Irina
 Prof. Tatu Savastiţa
 Prof. Drăguş Vasilica Scop: valorificarea potențialului intelectual al copiilor cu vârste între 7 și 14 ani cu privire la capacitatea acestora de a-și perfecționa competențele acumulate în timpul anului școlar și de a le folosi în diverse contexte
Obiective: – dezvoltarea capacităţilor de comunicare orală şi scrisă;
– cunoaşterea de sine şi a elementelor universului apropiat şi îndepărtat;
– dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi socializare;
– realizarea unor produse finite prin tematica proiectului.
– dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor prin intermediul activităţilor educative.
– dobândirea de către elevi a unor comportamente şi abilităţi interculturale. – stimularea inițiativei personale a elevilor, – dezvoltarea capacității de autocunoaștere, – formarea și dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea nevoii de succes, – sensibilizarea elevilor, părinților, a cadrelor didactice despre importanța activităților nonformale ca posibilitate de comunicare și ca modalitate de cunoaștere și înțelegere multiculturală.
ARGUMENT
Instituţiile de învăţământ reprezintă ”pepinierele” în care se formează caracterele, valorile, aptitudinile, talentele şi modul de acţiune al viitoarelor generaţii de cetăţeni. În această lumină şcoala reprezintă o lume în sine.
Sloganul proiectului este următorul:
„ Împreună formăm bune deprinderi și dezvoltăm aptitudini native.”
Vacanţa de vară poate fi o perioadă activă şi relaxantă, în acelaşi timp, dacă planifici din timp activităţile în care îl implici pe copil.
Astfel ”Şcoala de vară” este o opţiune care poate rezolva problema atât de frecventă în perioada verii:” – Mami, tati, m-am plictisit!”
Acest proiect s-a dezvoltat sub impulsul feedback-ului pozitiv al ediţiilor anterioare. Școala de vară are ca obiectiv oferirea unei vacanţe active și interesante. Este un proiect cu multiple valențe educative, ce își propune cunoșterea reciprocă, stabilirea de viitoare contacte, deprinderea unor abilități și competențe în ceea ce presupune munca în echipă, comunicarea, abilitățile practice de viață, spiritul competițional și fair-play-ul. Elevii organizează și susțin în această perioadă activităţi educative, cluburi tematice, jocuri, ateliere nonformale de învățare experimentală, în care, treci printr-un proces de autocunoaștere, ce pune în valoare talentul și pasiunea.
Coordonatorii proiectului au ales şi în această vară să ofere copiilor o alternativă de petrecere a timpului liber, îmbinând într-un mod recreativ activităţile de învăţare cu activităţi diverse.
Munca în echipă, activităţile practice şi recreative, reprezintă principalele beneficii ale activităţilor propuse.
Proiectul este pentru copii o ocazie perfectă pentru a-şi face noi prieteni, a se distra şi, nu în ultimul rând, de a învăţa lucruri utile pentru mai târziu prin :
 jocuri de autocunoaștere, de prezentare și de cunoaștere interpersonală
 jocuri de cooperare și comunicare
 jocuri de creativitate și confecționare
Din impresiile exprimate de ei rezultă că ”le va fi dor să-şi ia instrumentele de lucru şi să pornească spre şcoală – o şcoală de vară, în catalogul căreia să scrie ”ŞCOALĂ DE VACANŢĂ”, unde să fie menţionate numele lor, iar în loc de calificative să apară cuvintele:
– DEZVOLTARE
– EXPERIENȚĂ
– EXPERIMENT
– FLEXIBILITATE
– PARTICIPARE DEPLINĂ
– RESPONSABILITATE DE GRUP
– MOTIVAȚIE
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
1. ”Formarea de comportamente privind alimentația sănătoasă și activitatea fizică” – 1 și 4 iulie– prof. Tudorache Valentina si prof. Petrea Ana Maria
2. ”Matematica distractivă” — 5-6 iulie- prof. Patriche Ionel
3. ”În lumea cuvintelor”- 6-7 iulie– prof. Florentina Gaiu si prof. înv. prim. Doina Pană
4. ”Mișcare și relaxare” – 7-8 iulie – prof. Dajbog Florentina și prof. Popa Cosmina
5. ”Internetul și capcanele sale”- 13 iunie– prof. Filip Irina
6. ”Biblioteca altfel”- 14 -15 iulie—bibliotecar Gîlea Corina
7.  ”Curiozități în lumea vie” – zilnic– prof. Tatu Savastița și prof. Drăguș Vasilica
Echipa de proiect: – Director, prof. Tudorache Valentina
 Dir. adj. prof. Patriche Ionel
 Prof. Gaiu Florentina
 Bibliotecar,Gîlea Corina
 Prof. Petrea Ana-Maria
 Prof. înv. prim. Pană Doina
 Prof. Dajbog Florentina
 Prof. Popa Cosmina
 Prof. Filip Irina
 Prof. Tatu Savastiţa
 Prof. Drăguş Vasilica
DIRECTOR,
PROF. TUDORACHE VALENTINA

pizap.com14688236394721pizap.com14688230833581pizap.com14688233783501pizap.com14688225160111

 

Sari la conținut