Comisii 2017-2018

Consilier educativ: prof. Avram Paula Roxana

1.COMISIA PENTRU CURRICULUM

BANEA NICOLETA- responsabil CM diriginți și „Matematică și științe”

GAIU FLORENTINA – responsabil comisie „Limba română”

GRIGORIU ELENA -responsabil comisie „Limbi moderne”

PETRESCU ANA MARIA -responsabil comisie „Om și societate”

FILIP IRINA – responsabil comisie „Arte, educație fizică și tehnologii”

PETREA MIOARA DANIELA –responsabil comisie metodică preșcolari

MOCANU ROXANA -responsabil comisie înv. primar – CP, clasa I

TANASACIUC VALENTINA – responsabil comisie înv. primar – clasele II-IV

MARAVELA SIMONA – responsabil comisie înv. primar – Step by Step

2.COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

DAJBOG FLORENTINA -coordonator

BUDESCU ANA GEANINA -membru

MARAVELA JANETA SIMONA -membru

PETREA ANA-MARIA – membru

MIRCEA DORINA – reprezentant al corpului profesional

BANEA NICOLETA – reprezentant al sindicatului

BURHUC RĂDIȚA- reprezentant al parintilor

COSTEA MARCELA DANIELA – reprezentant al Consiliului Local

3. COMISIA  PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

TUDORACHE VALENTINA– presedinte

PETRESCU ANA MARIA – secretar

APOSTOL ECATERINA  – membru

MATEI GINA – membru

BURUIANA FLORENTINA – membru

MIRCEA DORUNA-membru

4. COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

TUDORACHE VALENTINA  –PREȘEDINTE

ONOSE ALINA – secretar 

CAPITANOPOL CORNELIA – asistent medical

STOIAN CATI- serviciu extern

PANAIT DOINITA- membru

BANEA NICOLETA – membru

PETREA ANA-MARIA – membru

AVRAM PAULA – membru

5.COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

TUDORACHE VALENTINA – presedinte

PANAIT DOINITA -secretar – responsabil pe linie de situatii de urgenta

BANEA NICOLETA- membru

FILIP IRINA – membru

DAJBOG FLORENTINA – membru

MARAVELA SIMONA- membru

POPA COSMINA – membru

MIRCEA DORINA – membru

6. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

PANA DOINA IULIANA – Director adjunct

TUDORACHE VALENTINA – Director

VIZITIU MIHAELA GINA – Contabil sef

DAJBOG FLORENTINA –  Coordonator CEAC

AVRAM PAULA ROXANA – Consilier Educativ

PANAIT DOINIȚA – Administrator

GÎLEA CORINA – Bibliotecar

MIRCEA DORINA – Secretar

ONOSE ALINA – Informatician

7. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII, PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

TUDORACHE VALENTINA – președinte

BURHUC RĂDIȚA RODICA – secretar

PANĂ DOINA IULIANA – director adjunct

AVRAM PAULA- consilier educativ

BANEA NICOLETA – responsabil Comisie diriginți

CULACHI DUȚA – reprezentant al cadrelor didiactice 

AGAFIȚEI CARMEN RAFILA – reprezentant al cadrelor didiactice 

FILIP IRINA – reprezentant al cadrelor didiactice 

CHIRIAC VIOLETA – reprezentant al cadrelor didiactice 

ANDREI LUCIAN VALERIU – reprezentant al Consiliului Local

CONSTANTINESCU A. – reprezentant al Poliției

ADĂMIȚĂ LILIANA – reprezentant al Consiliului de Părinți

8.  COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

AVRAM PAULA – președinte, coordonator pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare

BARBU CHARLOTTE -membru

APOSTOL ECATERINA – membru

BURHUC RĂDIȚA – membru

NINI MIRELA FLORINA – membru

PETREA ANA MARIA – membru

ANDREI LUCIAN – reprezentant al CL

9. COMISIA  METODICĂ  A  DIRIGINŢILOR:

COŞUG MIHAELA – V A

CULACHI DUŢA – VB

SECRIERU MIHAELA – V C

MATEI MONICA – VI A

GRIGORIU ELENA – VI B

GAIU FLORENTINA – VI C

DAJBOG FLORENTINA – VI D

BANEA NICOLETA – VII A

PATRICHE IONEL – VII B

FILIP IRINA – VII C

AVRAM PAULA – VIII A

PETRESCU ANA MARIA – VIII B

POPA COSMINA – VIII C

10. COMISIA METODICĂ CLASELE PREGĂTITOARE-I

MOCANU ROXANA – Responsabil CP B

CĂLMUC ANETA – CP A

APOSTOL ECATERINA – CP C

CHIRIAC VIOLETA – I A

MOLDOVEANU IOANA – I B

PANĂ DOINA IULIANA – I C

11. COMISIA METODICĂ II-IV

TANASACIUC VALENTINA – RESPONSABIL III B

BUDESCU ANA GEANINA – II A

PAŢILEA ALINA – II B

GRAFCENCO LILIANA – II C

NEAGU MARIA – III A

DEDIU GABRIELA – IV A

OANEA MARIN – IV B

12. COMISIA METODICĂ STEP BY STEP

MARAVELA SIMONA – Responsabil II D

PETREA ANA MARIA – CP D

GHEORGHIU AURORA – CP D

NINI MIRELA – I D

POPESCU SOFIA – ID

LUCA VERONICA – II D

AGAFIŢEI CARMEN – III C

BURHUC RODICA – III C

OLĂRAŞ SILVIA – IV C

MĂRGĂRIT MARICELA – IV C

13. COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

PETREA DANIELA – Responsabil GR. MARE B

HODOROGEA MILICA – GR. MARE A

MATEI GINA – GR. MIJLOCIE

DUMITRU MARIA – GR. MICĂ

14. COMISIA PENTRU  FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

PANĂ DOINA – presedinte

GÎLEA CORINA

MATEI MONICA

PAȚILEA ALINA

MARAVELA SIMONA

15. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI

TUDORACHE VALENTINA – Preşedinte

PATRICHE  IONEL – secretar

BUDESCU GEANINA- membru

SECRIERU MIHAELA-membru

CULACHI DUȚA- membru

GÎLEA CORINA-membru

16. COMISIA DE ELABORARE A SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

TUDORACHE VALENTINA – Responsabil

AGAFIȚEI CARMEN-membru

OANEA MARIN- membru

GAIU FLORENTINA – membru

GÎLEA CORINA –membru

MOLDOVEANU IOANA-membru

DAJBOG FLORENTINA-membru

17. COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

TUDORACHE VALENTINA – președinte

ONOSE ALINA – administrator

MIRCEA DORINA – membru

PANAIT DOINIŢA – membru

VIZITIU GINA – membru

AVRAM PAULA ROXANA -membru

PETRESCU ANA MARIA – membru

18.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE

PANĂ DOINA – Coordonator

GAIU FLORENTINA

GRIGORIU ELENA

MOLDOVEANU IOANA

CHIRIAC VIOLETA

COŞUG MIHAELA

SECRIERU MIHAELA

19. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ (PENTRU CES)

TUDORACHE VALENTINA – Coordonator

SECRIERU MIHAELA

AGAFIȚEI CARMEN

MOLDOVEANU IOANA

DEDIU GABRIELA

GRAFCENCO LILIANA

20. COMISIA  DE  ORIENTARE  ȘCOLARĂ  ȘI  PROFESIONALĂ

TUDORACHE VALENTINA – Presedinte

PETRESCU ANA MARIA

AVRAM PAULA

POPA COSMINA

OANEA MARIN

DEDIU GABRIELA

OLĂRAŞ SILVIA

21. COMISIA PARITARĂ

GAIU FLORENTINA-presedinte

GÎLEA CORINA-secretar

PANĂ DOINA-secretar supleant

MARAVELA SIMONA-membru

GRIGORIU ELENA-membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

22. COMISIA DE URMĂRIRE A RITMICITĂȚII NOTĂRII ELEVILOR

BANEA  NICOLETA

BUDESCU GEANINA

NEAGU MARIA

ROGOZA DIANA

BARBU CHARLOTTE

ONOSE  ALINA

23. COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR

TUDORACHE VALENTINA – Director

MIRCEA DORINA – Secretar

GAIU FLORENTINA

MATEI MONICA

AGAFIŢEI CARMEN

BUDESCU GEANINA

24. COMISIA  DE  ACORDARE  A  BURSELOR

TUDORACHE VALENTINA – Director

MIRCEA DORINA – Secretar

VIZITIU GINA – Contabil şef

PANAIT DOINIŢA – Administrator

ONOSE ALINA – Informatician

ADĂMIȚĂ LILIANA – Reprezentant părinţi

25. COMISIE  ACORDĂRII DE RECHIZITE  ŞCOLARE

TUDORACHE VALENTINA – Presedinte

MIRCEA DORINA – Secretar

VIZITIU  GINA – membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

PANAIT DOINIȚA-membru

CULACHI DUŢA – membru

26. COMISIA DE MONITORIZARE A REZULTATELOR ȘCOLARE

SECRIERU MIHAELA – Responsabil

PETREA ANA MARIA

CULACHI DUŢA

APOSTOL ECATERINA

ONOSE ALINA

27. CONSILIUL  ELEVILOR

GRIGORIU ELENA -Responsabil

DAJBOG FLORENTINA

COŞUG MIHAELA

BANEA NICOLETA

MARAVELA SIMONA

28. COMISIA „CORN ȘI LAPTE”

PANAIT DOINIȚA – responsabil

NINI MIRELA FLORINA – membru

BANEA NICOLETA – membru

PETREA ANA MARIA – membru

ANTOFI MARIAN – membru

29. COMISIA PENTRU PROGRAME COMUNITARE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

GRIGORIU ELENA – responsabil

TANASACIUC VALENTINA

AVRAM PAULA

BUDESCU GEANINA

30. COMISIA DE INVENTARIERE

PANĂ DOINA IULIANA

MOLDOVEANU IOANA

NEAGU MARIA

PETREA ANA MARIA

31. COMISIA DE CASARE, CLASARE ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE

PANĂ DOINA – Președinte

PANAIT DOINIȚA – Responsabil

ONOSE ALINA

MOLDOVEANU IOANA

VIZITIU GINA 

AVRAM PAULA

32. COMISIA DE CONTROL A DOCUMENTELOR

BUDESCU GEANINA – Responsabil

CULACHI DUȚA

MARAVELA SIMONA

AGAFIȚEI CARMEN

COȘUG MIHAELA

PANICI DOINIȚA

33. COMISIA DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

TUDORACHE VALENTINA

AVRAM PAULA

TANASACIUC VALENTINA

GAIU VALENTINA

MARAVELA SIMONA

GÎLEA CORINA

ONOSE ALINA

OANEA MARIN

34. COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ ELEVI

BURHUC RĂDIȚA – responsabil primar

BANEA NICOLETA – responsabil gimnaziu

GAIU FLORENTINA

NEAGU MARIA

PATRICHE IONEL

BUDESCU GEANINA

35. COMISIA PENTRU MENTORAT

TUDORACHE VALENTINA

 BANEA NICOLETA

ANTOFI MARIAN

BARBU CHARLOTTE

OANEA MARIN

PANICI DOINIȚA

36. COMISIA PENTRU ADMITERE LICEU

TUDORACHE VALENTINA

MIRCEA DORINA

ONOSE ALINA

PETRESCU ANA MARIA

AVRAM PAULA

POPA COSMINA

37. COMISIA DE MOBILITATE LA NIVELUL ȘCOLII

AVRAM PAULA

CULACHI DUȚA

BUDESCU GEANINA

OLĂRAȘ SILVIA

HODOROGEA MILICA

38. RESPONSABILI COMPLETARE ȘI VERIFICARE CONDICI PREZENȚĂ

GÎLEA CORINA

BURHUC RĂDIȚA

POPA COSMINA

39. COMISIA DE ELABORARE PDI

TUDORACHE VALENTINA – Directorul unității școlare

PANĂ DOINA IULIANA – Directorul adjunct al unității școlare

DAJBOG FLORENTINA – Coordonator executiv CEAC

AVRAM PAULA – Consilier educativ

BANEA NICOLETA

40. COMISIA DE IGIENĂ

PANĂ DOINA – Coordonator

CAPITANOPOL CORNELIA

MARAVELA SIMONA

CHIRIAC VIOLETA

APOSTOL ECATERINA

ONEL LILIANA

ENACHE CRISTINA

41. RESPONSABILI CU ACTUALIZAREA SITE-ULUI ȘCOLII

ONOSE ALINA – drepturi de administrator

GÎLEA CORINA

DAJBOG FLORENTINA

AVRAM PAULA

GRIGORIU ELENA

42. COMISIA PENTRU SELECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR

PANAIT DOINIȚA – responsabil

MOLDOVEANU IOANA

APOSTOL ECATERINA

GRAFCENCO LILIANA

DAJBOG FLORENTINA

PETRESCU ANA MARIA

GRECEANU MARIUS

43. COMISIA DE ETICĂ PROFESIONALĂ

NINI MIRELA

BURHUC RĂDIȚA

PATRICHE IONEL

AVRAM PAULA

MOROZAN VIOLETA

MIRCEA DORINA

44. RESPONSABILI CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE

TUDORACHE VALENTINA

 PANĂ DOINA IULIANA

AVRAM PAULA

45. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR STATISTICE

TUDORACHE VALENTINA

MIRCEA DORINA

VIZITIU GINA MIHAELA

ONOSE ALINA

46. COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA LEGII NR. 248/2015

ONOSE ALINA – responsabil

PETREA MIOARA DANIELA

MATEI GINA

HODOROGEA MILICA

DUMITRU MARIA

Lasă un comentariu