Comisii 2018-2019

Consilier educativ: prof. Avram Paula Roxana

NR. CRT. P/T/O* DENUMIREA COMISIEI MEMBRII COMISIEI
P COMISIA PENTRU CURRICULUM

(INCLUDE COMISIA DIRIGINȚILOR SI COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ)

– prof. CULACHI DUȚA – responsabil comisia metodică diriginți și  comisia metodică „Matematică și Științe ale Naturii”

– prof. ANTOFI MARIAN – responsabil comisia „Limba română”

– prof. GRIGORIU ELENA – responsabil comisia Limbi moderne

– prof. PANICI DOINIȚA – responsabil comisia „Om și societate”

– prof. MATEI MONICA – responsabil comisie „Arte, Educație fizică și Tehnologii”

– prof. PETREA MIOARA-DANIELA – responsabil comisia metodică preșcolari

– prof. APOSTOL ECATERINA – responsabil comisia metodică învățământ primar: clasele Pregătitoare – II

– prof. PAȚILEA ALINA – responsabil comisia metodică învățământ primar: clasele III – IV

– prof. MARAVELA SIMONA – responsabil comisia metodică învățământ primar: alternativa educațională STEP BY STEP

COMISIA DIRIGINȚILOR

AVRAM PAULA- VA

PETRESCU ANA-MARIA-VB

POPA ROXANA-ELENA-VC

COȘUG MIHAELA – VIA

CULACHI DUȚA – VIB-  responsabil

PANICI DOINIȚA – VIC

MATEI MONICA – VII A

GRIGORIU ELENA – VIIB

GAIU FLORENTINA – VIIC

DAJBOG FLORENTINA – VII D

BANEA NICOLETA – VIII A

PATRICHE IONEL – VIII B

FILIP IRINA – VII C

COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

Presedinte TUDORACHE VALENTINA

BANEA NICOLETA-responsabil

PATRICHE IONEL

NEAGU MARIA

TANASACIUC VALENTINA

AGAFIȚEI CARMEN

BURHUC RODICA

P CEAC  

prof. DAJBOG FLORENTINA, coordonator

prof. BUDESCU ANA-GEANINA, membru

prof. CULACHI DUȚA, membru

prof. PETREA ANA-MARIA, membru

MIRCEA DORINA, reprezentant al corpului profesional

prof. BANEA NICOLETA, membru

prof. BURHUC RĂDIȚA-RODICA, reprezentant al părinţilor

COSTEA MARCELA-DANIELA, reprezentant al Consiliului Local

Prof. OANEA MARIN,reprezentant al sindicatului

 

 

P COMISIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE VIOLENȚĂ ȘCOLARĂ  

Preşedinte – prof. TUDORACHE VALENTINA

Secretar – prof. BURHUC RĂDIȚA-RODICA (reprezentant al cadrelor didactice);

– prof. PANĂ DOINA-IULIANA (director adjunct);

– prof. AVRAM PAULA-ROXANA (consilier educativ);

– prof. BANEA NICOLETA (reprezentant al cadrelor didactice);

– prof. CULACHI DUȚA (responsabil Comisie diriginţi);

– prof. AGAFIȚEI CARMEN-RAFILA (reprezentant al cadrelor didactice);

– prof. FILIP IRINA (reprezentant al cadrelor didactice);

– prof. CHIRIAC VIOLETA (reprezentant al cadrelor didactice);

–   ANDREI LUCIAN-VALERIU (reprezentant al Consiliului  Local)

–   CONSTANTINESCU A. (reprezentant al Poliţiei);

–  ADĂMIȚĂ LILIANA (reprezentant al Consiliului de Părinţi);

VINTILĂ ILEANA (reprezentant al cadrelor didactice)

 

P COMISIA PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ  

Președinte: prof. TUDORACHE VALENTINA –  director

–  Secretar: prof. PETRESCU ANA-MARIA

– Membri: prof. APOSTOL ECATERINA

prof. MATEI GINA

               înv. GHEORGHIU AURORA

                 secretar MIRCEA DORINA

 

P SSM  

1.Preşedinte– prof. TUDORACHE VALENTINA

2. Secretar – prof. PATRICHE IONEL – responsabil pe linie de securitate și sănătate în muncă;

3. Membri – ONOSE ALINA-DANIELA

adm. PANAIT DOINIȚA

prof. PETREA ANA-MARIA

prof. BANEA NICOLETA

prof. AVRAM PAULA-ROXANA

medic școlar IOFCEA D.

asistență serviciu extern STOIAN   CATI

 

P PSI (SITUAȚII DE URGENȚĂ)  

Preşedinte – prof. TUDORACHE VALENTINA

2. Secretar – PANAIT DOINIȚA – administrator de patrimoniu – responsabil pe linie de situații de urgență;

3. Membri – (şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginți, secretar de școală):

prof. BANEA NICOLETA

prof. FILIP IRINA

prof. DAJBOG FLORENTINA

prof. MARAVELA SIMONA-JANETA

prof. POPA COSMINA

secretar MIRCEA DORINA

 

P CONTROL MANAGERIAL INTERN  

prof. PANĂ DOINA-IULIANA- Director adjunct

prof. TUDORACHE VALENTINA- Director

ec. VIZITIU GINAMIHAELA– Contabil șef

prof. DAJBOG FLORENTINA

Coordonator CEAC

prof. AVRAM PAULA-ROXANA

Consilier Educativ

PANAIT DOINIȚA -Administrator

GÎLEA CORINA- bibliotecar

ONOSE ALINA-DANIELA- informatician

MIRCEA DORINA – secretar

T COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE  

Președinte: prof. AVRAM PAULA-ROXANA, coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

Membri:

prof. BARBU CHARLOTTE                          prof. APOSTOL ECATERINA

 prof. BURHUC RĂDIȚA-RODICA

prof. NINI MIRELA-FLORINA

 înv. PETREA ANA-MARIA

  înv. GHEORGHIU AURORA

 prof.. CHIRIȚĂ DORINA

prof. COȘUG MIHAELA

ANDREI LUCIAN – reprezentant al CL

 

P NUMIREA DIRIGINȚILOR AVRAM PAULA- VA

PETRESCU ANA-MARIA-VB

POPA ROXANA-ELENA-VC

COȘUG MIHAELA – VIA

CULACHI DUȚA – VIB-  responsabil

PANICI DOINIȚA – VIC

MATEI MONICA – VII A

GRIGORIU ELENA – VIIB

GAIU FLORENTINA – VIIC

DAJBOG FLORENTINA – VII D

BANEA NICOLETA – VIII A

PATRICHE IONEL – VIII B

FILIP IRINA – VII C

 

P COMISIA METODICĂ CLASELE PREGĂTITOARE – II OLĂRAȘ SILVIA

DEDIU GABRIELA

MOCANU ROXANA

CĂLMUC ANETA

APOSTOL ECATERINA– Responsabil

CHIRIAC VIOLETA

MOLDOVEANU IOANA

PANĂ DOINA-IULIANA

 

P COMISIA METODICĂ III – IV PAȚILEA ALINA –Responsabil

BUDESCU GEANINA

TCACENCO CRISTINA

NEAGU MARIA

TANASACIUC VALENTINA 

P COMISIA METODICA STEP BY STEP  

MARAVELA SIMONA – Responsabil

OANEA MARIN

PETREA ANA-MARIA

COȘUG MIHAELA

GHEORGHIU AURORA

CHIRIȚĂ DORINA

NINI MIRELA

POPESCU MĂRIOARA

AGAFIȚEI CARMEN

BURHUC RĂDIȚA

  COMISIA METODICĂLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 

ANTOFI MARIAN-Responsabil

GAIU FLORENTINA

COȘUG MIHAELA

VÎLCU PĂUNIȚA

  COMISIA METODICĂ-LIMBI MODERNE GRIGORIU ELENA-Responsabil

AVRAM PAULA

POPA ROXANA

CARAMAN AURA

SUSAN IULIA

  COMISIA METODICĂ -ȘTIINȚE CULACHI DUȚA-Responsabil

PATRICHE IONEL

DANDEȘ CLAUDIA

BANEA NICOLETA

CHIOSEA CODINA

NICA MARIAN

ONEL LILIANA

MOCANU LENUȚA

PETRESCU ANA-MARIA

  COMISIA METODICĂ-OM.SOCIETATE PANICI DOINIȚA-Responsabil

BARBU CHARLOTTE

VARTOLOMEI RADU

PETRESCU ANA-MARIA

VINTILĂ ILEANA

PETREA LUMINȚA

BUZDUGA ANISOARA

  COMISIA METODICĂ-ARTE.TEHNOLOGII TUDORACHE VALENTINA

MATEI MONICA-Responsabil

DAJBOOG FLORENTINA

POPA COSMINA

ȘORCARU NICOLETA

MIHĂLUȚA DANIEL

FILIP IRINA

CUPTOR DOINA

RACLEA MARIANA

 

P COMISIA METODICĂ EDUCATOARE  

PETREA DANIELA – Responsabil

MATEI GINA

DUMITRU MARIA

 

P COMISIA „CORN ȘI LAPTE”  

1.   administrator PANAIT DOINITA – responsabil

2.   prof. AVRAM PAULA – membru

3.prof. BANEA NICOLETA – membru

4.      prof. PETREA ANA-MARIA – membru

5.                  MIRCEA DORINA- membru

6.                   ONOSE ALINA– membru

 

P COMISIA PENTRU PROGRAME COMUNITARE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ BUDESCU GEANINA– responsabil

DAJBOG FLORENTINA

GRIGORIU ELENA

FILIP IRINA

GHEORGHIU AURORRA

CULACHI DUȚA

MARAVELA SIMONA

AVRAM PAULA

 

P COMISIA PENTRU COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI ABANDONULUI ȘCOLAR  

Presedinte PANĂ DOINA

MATEI MONICA –responsabil

GÎLEA CORINA

PAȚILEA ALINA

CHIRIȚĂ DORINA

 

O COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI  

Președinte – prof. TUDORACHE VALENTINA

Secretar – prof. PATRICHE  IONEL

Membri:

prof. CULACHI DUȚA

prof. BUDESCU GEANINA

bibliotecar GÎLEA CORINA

 

P COMISIA PENTRU SERVICIUL PE ȘCOALĂ  

TUDORACHE VALENTINA – Responsabil

PANĂ DOINA-IULIANA

AGAFIȚEI CARMEN

OANEA MARIN

GAIU FLORENTINA

GÎLEA CORINA

ANTOFI MARIAN

DAJBOG FLORENTINA

 

P COMISIA GESTIONARE SIIIR  

Operator unitate şcolară – ONOSE ALINA-DANIELA

Operator secretariat – MIRCEA DORINA

Operator contabilitate – VIZITIU GINA-MIHAELA

Operator administrator patrimoniu – PANAIT DOINIȚA

Operator director – TUDORACHE VALENTINA

 

O COMISIA PENTRU  ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE  

Coordonator – PANĂ DOINA

GAIU FLORENTINA

APOSTOL ECATERINA

MOLDOVEANU IOANA

CHIRIAC VIOLETA

CULACHI DUȚA

COȘUG MIHAELA

DANDEȘ CLAUDIA

O COMISIA DE EVALUARE CONTINUĂ ELEVI CES  

Coordonator TUDORACHE VALENTINA

PANĂ DOINA-IULIANA

CULACHI DUȚA

DANDEȘ CLAUDIA

AGAFITEI CARMEN

MOLDOVEANU IOANA

DEDIU GABRIELA

T COMISIA  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  

1. prof. TUDORACHE VALENTINA –  Director

2. MIRCEA DORINA –  Secretar

3. VIZITIU GINA-MIHAELA – Contabil șef

4. PANAIT DOINIȚA – Administrator patrimoniu

5. ONOSE ALINA

6. ADĂMIȚĂ LILIANA –reprezentant părinți

 

O COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ  

Presedinte TUDORACHE VALENTINA

BANEA NICOLETA-responsabil

PATRICHE IONEL

NEAGU MARIA

TANASACIUC VALENTINA

AGAFIȚEI CARMEN

BURHUC RODICA

T COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII  

BANEA NICOLETA

BUDESCU GEANINA

NEAGU MARIA

BARBU CHARLOTTE

ONOSE ALINA

 

O COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR  

TUDORACHE VALENTINA – Director

MIRCEA DORINA – Secretar

GAIU FLORENTINA

MATEI MONICA

AGAFIȚEI CARMEN

BUDESCU GEANINA

ANTOFI MARIAN

 

O COMISIA DE ACORDARE RECHIZITE ȘCOLARE  

Presedinte – TUDORACHE VALENTINA

Secretar – MIRCEA DORINA

Membri – VIZITIU GINA

CHIRIAC VIOLETA

PANAIT  DOINIȚA

CULACHI  DUȚA

 

T COMISIA DE MONITORIZARE A REZULTATELOR ȘCOLARE  

Responsabil – MARAVELA SIMONA

PETREA ANA-MARIA

CULACHI DUȚA

APOSTOL ECATERINA

ONOSE ALINA

 

O COMISIA DE INVENTARIERE  

1. prof. PANĂ DOINA-IULIANA

2. prof. MOLDOVEANU IOANA

3. prof. NINI FLORINA

4. prof. PETREA ANA-MARIA

 

O COMISIA DE CASARE, CLASARE ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR REZULTATE  

PANĂ DOINA –  presedinte

PANAIT DOINIȚA – Responsabil

ONOSE ALINA

MOLDOVEANU IOANA

VIZITIU GINA

AVRAM PAULA

 

O COMISIA DE CONTROL A DOCUMENTELOR  

BUDESCU GEANINA – Responsabil

CULACHI DUȚA

MARAVELA SIMONA

AGAFITEI CARMEN

COȘUG MIHAELA

PANICI DOINIȚA

 

O COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ ELEVI  

BURHUC RĂDIȚA – Responsabil Primar

BANEA NICOLETA – Responsabil Gimnaziu

GAIU FLORENTINA

APOSTOL ECATERINA

PATRICHE IONEL

BUDESCU GEANINA

 

O COMISIA PENTRU MENTORAT  

TUDORACHE VALENTINA

BANEA NICOLETA

ANTOFI MARIAN

BARBU CHARLOTTE

OANEA MARIN

PANICI DOINIȚA

 

P CONSILIUL ELEVILOR  

GRIGORIU ELENA – Responsabil

DAJBOG FLORENTINA

CHIRIȚĂ DORINA

BANEA NICOLETA

MARAVELA SIMONA

 

P COMISIE   PROMOVARE IMAGINEA SCOLII  

TUDORACHE VALENTINA

PANĂ DOINA IULIANA

AVRAM PAULA

TANASACIUC VALENTINA

GAIU FLORENTINA

MARAVELA SIMONA

GÎLEA CORINA

ONOSE ALINA

APOSTOL ECATERINA

 

O COMISIA PENTRU ADMITERE LICEU  

TUDORACHE VALENTINA

MIRCEA DORINA

BANEA NICOLETA

PATRICHE IONEL

ONOSE ALINA

 

P COMISIA DE MOBILITATE LA NIVELUL SCOLII  

AVRAM PAULA

CULACHI DUȚA

BUDESCU GEANINA

OLĂRAȘ SILVIA

MOLDOVEANU IOANA

 

P RESPONSABILI COMPLETARE ȘI VERIFICARE CONDICI PREZENȚĂ  

GÎLEA CORINA

BURHUC RĂDIȚA

POPA COSMINA

 

O COMISIA ELABORARE PDI  

1.                   TUDORACHE VALENTINA – Directorul unității școlare;

2.                   PANĂ DOINA-IULIANA – Directorul adjunct al unității școlare;

3.                   DAJBOG FLORENTINA – Coordonator executiv CEAC

4.                   AVRAM PAULA – Consilier educativ

5.        BANEA NICOLETA

 

O COMISIA DE IGIENĂ  

PANĂ DOINA – Coordonator

CAPITANOPOL CORNELIA

MOLDOVEANU IOANA

CHIRIAC VIOLETA

APOSTOL ECATERINA

ONEL LILIANA

 

P PERSONAL CU ACCES LA

e-MAIL-ul ȘCOLII

 

TUDORACHE VALENTINA

ONOSE ALINA

PANĂ DOINA

GÎLEA CORINA

MIRCEA DORINA

VIZITIU GINA

AVRAM PAULA-ROXANA

 

P RESPONSABILI CU ACTUALIZAREA site-ului ȘCOLII PANĂ DOINA -IULIANA

ONOSE ALINA – drepturi de administrator

GÎLEA CORINA

DAJBOG FLORENTINA

AVRAM PAULA

 

T COMISIA PENTRU SELECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR  

PANAIT DOINIȚA – Responsabil

MOLDOVEANU IOANA

APOSTOL ECATERINA

DAJBOG FLORENTINA

PETRESCU ANA-MARIA

GRECEANU MARIUS

 

P RESPONSABILI SIGILIU UNITATE  

TUDORACHE VALENTINA – Director

PANĂ DOINA-IULIANA – Director adjunct

MIRCEA DORINA – Secretar

 

P COMISIA DE ETICĂ PROFESIONALĂ  

NINI MIRELA

BURHUC RĂDIȚA

PATRICHE IONEL

AVRAM PAULA

MOROZAN VIOLETA

OLĂRAȘ SILVIA

VINTILĂ ILEANA

 

P CONSILIER ETICĂ  

 

NINI MIRELA-FLORINA

 

 

P RESPONSABILI CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE TUDORACHE VALENTINA

PANĂ DOINA IULIANA

AVRAM PAULA

P RESPONSABIL MANUALE ȘCOLARE GÎLEA CORINA

alături de întreg corpul profesoral

P COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR STATISTICE  

TUDORACHE VALENTINA

PANĂ DOINA-IULIANA

MIRCEA DORINA

VIZITIU GINA MIHAELA

ONOSE ALINA

 

T COMISIA PENTRU IMPLEMENTAREA LEGII NR. 248/2015

 

 

ONOSE ALINA – Responsabil

PETREA MIOARA-DANIELA

MATEI GINA

DUMITRU MARIA

 

P GESTIONARE FORMULARE CU REGIM SPECIAL PANAIT DOINIȚA
P PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ CU OPERAȚIUNILE DE CASĂ PANAIT DOINIȚA
  COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE NINI FLORINA– responsabil

GHEORGHIU AURORA

OANEA MARIN

MARAVELA SIMONA

BUDESCU GEANINA

VINTILĂ ILEANA

OLĂRAȘ SILVIA

APOSTOL ECATERINA

 

P COMISIA DE PATRIMONIU PANAIT DOINIȚA-responsabil

PATRICHE IONEL

VIZITIU GINA

GÎLEA CORINA

AVRAM PAULA

PANICI DOINIȚA

MATEI GINA

 

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut