Înscrierea în învățământul primar 2019

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare – an școlar  2019-2020 sunt disponibile 11 locuri sistem TRADIȚIONAL

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE are loc în perioada:

2 aprilie – 8 aprilie 2019

Cererea tip de înscriere se depune la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

11 aprilie 2019 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.


Documente necesare pentru înscrierea copiilor:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2019, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

 CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 22, ESTE:

IMPORTANT:

         Părinții care solicită înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani între 01 septembrie – 31 decembrie 2019, vor realiza evaluarea psihosomatică după o programare ulterioară.

La evaluarea psihosomatică părinții vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere tip completată și înregistrată la secretariatul școlii (cererea se găsește la comisia de înscriere)
 • Copie după certificatul de naștere al copilului
 • Adeverință medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificația „APT PENTRU ȘCOALĂ”.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

4 MARTIE – 22 MARTIE 2019

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-18.00

29 martie 2019 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

 

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

2 APRILIE – 8 APRILIE 2019

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

11 aprilie 2019 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

12 aprilie – 19 aprilie 2019 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Criterii generale de DEPARTAJARE

Criterii specifice de DEPARTAJARE

Calendarul înscrierii în învățământul primar

Metodologia înscrierii în învățământul primar

 


 

 

ANUNȚ IMPORTANT!

Pentru etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare – an școlar  2018-2019 sunt disponibile 15 locuri:

 • 4 locuri alternativa STEP BY STEP
 • 11 locuri sistem TRADIȚIONAL

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE are loc în perioada:

12 aprilie – 18 aprilie 2018

în intervalul orar 08.00-18.00 

Cererea tip de înscriere se depune la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

23 aprilie 2018 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

 

Documente necesare la înscrierea copiilor:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2018, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR – TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

8 MARTIE – 26 MARTIE 2018

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-18.00

30 martie 2018 Afișarea listelor cu candidații înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

12 APRILIE – 18 APRILIE 2018

 Depunerea cererii tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

23 aprilie 2018 Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

24 aprilie – 4 mai 2018 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII NOASTRE ESTE:

Important!

Părinții care solicită înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani între 01 septembrie – 31 decembrie 2018 sau după 31 decembrie 2018, vor realiza evaluarea psihosomatică în zilele de marți și vineri, între orele 09.00 – 10.30.
Programările se fac la secretariatul unității, începând de luni 5 martie 2018.
La evaluarea psihosomatică părinții vor prezenta următoarele acte:
 – Cerere tip completată și înregistrată la secretariatul școlii (cererea se găsește la secretariatul școlii)
 – Copie după certificatul de naștere al copilului
 – Adeverință medicală/ aviz medical de la medicul de familie cu specificația „APT PENTRU ȘCOALĂ”.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE CONFORM ANEXEI 2 LA ORDINUL MEN NR. 3242/2018

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționatela alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).

(4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

(5) Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică în situația prevăzută la alin. (1), după aplicarea criteriilor generale menționate la alin. (2). Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

(6) Criteriile specifice de departajare menționate la alin. (5) nu pot fi discriminatorii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.

(7) Criteriile specifice menționate la alin. (5) nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului înscrierii, sau orice alte proceduri care nu respectă spiritul și litera prezentei metodologii.

(8) În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc liber, este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă va fi admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.

 • TelVerde INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI   0800816236

PROGRAM:

LUNI-JOI: 08.00 – 16.30

VINERI: 08.00 – 14.30