Category Archives: Concursuri

Rezultate simulare

Rezultate simulare Evaluare Națională 22-23 februarie 2016

CONCURS POST VACANT PAZNIC

Școala Gimnazială 22 Galați organizează, în data de 27.05.2015, concurs pentru ocuparea unui post de paznic.
CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:
• Studii medii
• Atestat pază

ACTE NECESARE:
• Dosar cu șină (plastic)
• Cerere de înscriere
• Curriculum vitae
• Copie acte de studii
• Atestat pază
• Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru ocuparea postului
• Cazier judiciar în original
• C.I. ( copie )
• Recomandare de la ultimul loc de muncă ( unde este cazul)
BIBLIOGRAFIE :
• LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• HOTĂRÂREA NR. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 ) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Legea nr. 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, capitolul 4, Obligațiile lucrătorilor, art. 22 si 23
• LEGEA 1/2011 – LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
• REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR NR. 4925/08.09.2005;

Data limită de depunere a dosarului cu actele solicitate este 25.05.2013, ora 12, la secretariatul școlii.

Concursul va avea loc în data de 27.05.2015, și va consta într-o probă scrisă (ora 10) și un interviu(ora 11.30). La interviu participă candidații care au promovat proba scrisă (minim nota 6). Ponderea fiecărei probe este de 50%.

Viabilitatea postului este pe durată nedeterminată și nu se primesc la concurs pensionari.

Informații la sediul instituției / tel. 0236324244

REZULTATE CONCURSUL NAȚIONAL „ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT”-2014

REZULTATELE ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR.22 CARE AU PARTICIPAT ÎN DATA DE 23.05.2014 LA CONCURSUL NAȚIONAL   „ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT

Concursul FII INTELIGENT – COMUNICARE

  • CONTESTAŢIILE SE PRIMESC JOI, 10.04.2014, ÎNTRE ORELE 14 – 16 la secretariatul şcolii.
  • Se admit contestații doar la lucrările cu punctajul cuprins între 10 si 94 de puncte. Lucrările cu punctajul cuprins între 95 si 100 de puncte nu fac obiectul unei contestări.
  • Comunicare rezultatelor la centrele de concurs şi afişarea rezultatelor la contestaţii, la centrele de concurs – 14.04.2014, ora 12:00.
  • Rezultatele la contestații sunt definitive.

Rezultate Concursul Fii Inteligent la matematica – 2013-2014

page0001page0002