Category Archives: Performanţe

Rezultate simulare

Rezultate simulare Evaluare Națională 22-23 februarie 2016

CONCURS POST VACANT PAZNIC

Școala Gimnazială 22 Galați organizează, în data de 27.05.2015, concurs pentru ocuparea unui post de paznic.
CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:
• Studii medii
• Atestat pază

ACTE NECESARE:
• Dosar cu șină (plastic)
• Cerere de înscriere
• Curriculum vitae
• Copie acte de studii
• Atestat pază
• Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru ocuparea postului
• Cazier judiciar în original
• C.I. ( copie )
• Recomandare de la ultimul loc de muncă ( unde este cazul)
BIBLIOGRAFIE :
• LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• HOTĂRÂREA NR. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 ) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Legea nr. 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, capitolul 4, Obligațiile lucrătorilor, art. 22 si 23
• LEGEA 1/2011 – LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
• REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR NR. 4925/08.09.2005;

Data limită de depunere a dosarului cu actele solicitate este 25.05.2013, ora 12, la secretariatul școlii.

Concursul va avea loc în data de 27.05.2015, și va consta într-o probă scrisă (ora 10) și un interviu(ora 11.30). La interviu participă candidații care au promovat proba scrisă (minim nota 6). Ponderea fiecărei probe este de 50%.

Viabilitatea postului este pe durată nedeterminată și nu se primesc la concurs pensionari.

Informații la sediul instituției / tel. 0236324244

PERFORMANȚE SPORTIVE

rsz_dscn4945 rsz_dscn4948 rsz_dscn5045 rsz_dscn5048 rsz_dscn5280 rsz_dscn5281

OLIMPIADA JUDEȚEANĂ PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ -28.02.2015

FELICITĂRI ELEVILOR CALIFICAȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ!

REZULTATE FINALE

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

REZULTATE ETAPA LOCALĂ

AN ȘCOLAR 2014-2015

– Iacob Mihaela(clasa a V-a B, prof. Gaiu Florentina)
– Dajbog Elena(clasa a V-a B, prof. Gaiu Florentina)
– Pletea Marian(clasa a V-a B, prof. Gaiu Florentina)
– Stafie Alexandra(clasa a V-a B, prof. Gaiu Florentina)
– Lazar Ambra(clasa a VIII-a B, prof. Gaiu Florentina)

Felicitări tuturor celor care s-au calificat și spor la pregătirile pentru etapa județeană!