Category Archives: EVALUARE NAȚIONALĂ

EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

SUBIECTE SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EVALUĂRII NAȚIONALE 2021

ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE 2020-2021

ORDIN 3237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru susținerea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

Anexa 1: Programe pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

Subiect și barem LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 15.06.2020

Subiect și barem MATEMATICA 17.06.2020

Ordinul de modificare și completare privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a în anul școlar 2019-2020
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) din acest an școlar a fost actualizată în raport cu măsurile impuse de contextul pandemic COVID-19 și publicată în Monitorul Oficial.
Modificări și completări aduse metodologiei:
  • Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv cu noul coronavirus vor susține probele conform unei proceduri speciale, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a EN VIII.
  • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conținuturile aferente semestrului al II-lea.
  • Contestațiile pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
  • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba.
  • Depunerea/transmiterea contestațiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 – 19:00 și pe data de 23 iunie între orele 08:00 – 12:00.
Calendarul Evaluării Naționale 2020

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ MARTIE 2019

CALENDAR SIMULARE CLASELE VII, VIII

MARTIE 2019 ordin simulari

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

CALENDAR EN 2019

METODOLOGIA DE DERULARE A EXAMENULUI DE

EVALUARE 2019 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

EVALUARE NAȚIONALĂ calendar 2018 

Metodologia de derulare a examenului de evaluare 2018

Modele subiecte EN2018

Modele de subiecte EN2018

 

Simulare EN2018

Simulare Evaluare Națională – OrdinMEN_2017_2018

 

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

Calendarul simularilor 2017

 

Modele de subiecte

Sari la conținut