Category Archives: Evenimente

Proiect – parteneriat educaṭional “Dăruieṣte fericire!”

      ,,Ȋmpreună pentru prevenirea traficului de fiinṭe umane, sprijin pentru victimile ale unei forme de neglijenṭă, exploatare sau abuz, de tortură, pentru persoanele sau grupurile  defavorizate, în scopul depăṣirii situaṭiilor dificile”

 Plecând de la deviza “Dăruieṣte fericire”,  proiectul educaṭional mai sus-numit,  derulat în parteneriat cu Asociaṭia “Speranṭă ṣi vis împlinit” a adus un aport seminificativ procesului instructiv –educativ prin tematica acṭiunilor desfăṣurate.  

Proiectul a debutat cu activitatea intitulată “Spune NU traficului de persoane!” în cadrul căreia elevii clasei a VII-a A au fost instruiṭi cu privire la acest fenomen, la ceea ce ne face vulnerabili, cum recunoaṣtem un traficant, cum ne putem proteja ṣi cum îi putem ajuta pe alṭii.

          “STOP oricărei forme de violenṭă ṣi abuz” a reprezentat cea de-a doua activitate a proiectului îndreptată în scopul prevenirii ṣi combaterii situaṭiilor conflictuale în rândul elevilor.

Activitatea a avut drept obiective definirea noṭiunii de violenṭă, prezentarea formelor de violenṭă ṣi a consecinṭelor agresivităṭii umane, formarea unui comportament asertiv ṣi a unor deprinderi adecvate de intervenṭie în situaṭii de violenṭă. La activitate au participat elevii clasei a VIII-a.

Această tematică a continuat prin organizarea la nivelul unităṭii ṣcolare a unui Flashmob cu mesaje antiviolenṭă. Astfel, elevii claselor V-VIII, coordonaṭi de profesorii diriginṭi, au militat timp de 5 minute împotriva violenṭei cu mesaje precum: “Violenṭa este arma celor slabi”, “Fii inteligent, nu gândi cu pumnul!”, “Gândeṣte, apoi acṭionează, violenṭa nu este o opṭiune!”, “Adoptă toleranṭa!”, etc.

Activităṭile desfăṣurate au crescut gradul de informare a elevilor cu privire la cauzele ṣi efectele comportamentului violent ṣi au contribuit la o mai bună înṭelegere a necesităṭii eliminării violenṭei ṣi adoptării unor modalităṭi pozitive de soluṭionare a conflictelor. 

Consilier educativ,

Prof. Avram Paula – Roxana

Expoziție de cărți poștale și icoane dedicată Centenarului României!

Expoziția de cărți poștale și icoane dedicată Centenarului României! Au participat elevii claselor V-VIII coordonați de d-nele prof. Barbu Charlotte, Panici Doinita, Petrea Luminita și Vintilă Ileana.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ȘI MAREA UNIRE

MAREA UNIRE de la 1 Decembrie 1918 reprezintă un eveniment major în istoria României.

Pentru a sărbători Anul Centenarului,  Școala Gimnazială Nr. 22  propune elevilor săi o abordare interdisciplinară  a evenimentului, menită să le dezvolte creativitatea, imaginația și respectul față de cei care au contribuit la realizarea ROMÂNIEI MARI.

Elevii și cadrele didactice  împreună cu diverși parteneri  desfășoară activități  cu impact atât în rândul elevilor cât și a comunității locale.

 

Prin aceste activități, sărbătorim credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună, într-un singur stat ”ROMÂNIA”  și ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la MAREA UNIRE.

Director,

Prof. Valentina Tudorache

SĂPTĂMÂNA PORȚILOR DESCHISE

În perioada 22- 26 octombrie, Şcoala Nr. 22 a  organizat „Săptămâna porţilor deschise”, care a debutat cu o activitate dedicată Centenarului Marii Uniri, desfăşurată în parteneriat cu asociaţiile „Frontiera gălăţeană” şi „Galaţi, oraşul meu”, care au donat unsprezece basoreliefuri cu conducători marcanţi ai poporului român, şi cu asociaţia „Tradiţia militară”.

 

După semnarea actelor oficiale de donaţie s-a desfăşurat o slujbă religioasă de sfinţire a basoreliefurilor. În încheiere, elevii şcolii au susţinut un program artistic dedicat Centenarului Marii Uniri, care a impresionat şi emoţionat prin calitate şi abordarea aleasă.
Pe parcursul întregii săptămâni, Şcoala Nr. 22 a fost vizitată de aproximativ 300 de preşcolari de la grădiniţele din circumscripţie şi de părinţii acestora, care au desfăşurat activităţi interactive cu elevii şi profesorii.