Monthly Archives: mai 2019

Admitere 2019

IERARHIA LA NIVEL JUDEȚEAN A ABSOLVENȚILOR CLASELOR a VIII-a

ORDIN PRIVIND DESFĂȘURAREA ADMITERII PENTRU ANUL ȘCOLAR _2019_2020

COMPLETARE ORDIN admitere_invățământ_liceal

CALENDAR ADMITERE  LICEU 2019

Educația ne unește – Management, lidership educațional și cultura școlii

Educația ne unește – Viziune asupra viitorului educației României

28 mai 2019

Tema dezbaterii : Management, lidership educațional și cultura școlii.

Concluzii:

Cadrele didactice  au manifestat un real interes pentru tema dezbaterii, având în vedere valorile fundamentale ale educației. S-a observat o implicare mai mare  a cadrelor didactice tinere.

Se dorește un învățământ românesc de calitate bazat pe realitățile societății  și nu pe preluarea unor modele de succes din alte țări care nu pot fi aplicate în România.

La nivelul fiecărei școli trebuie să existe un lider educațional dar și un manager care să se ocupe de partea financiară și administrativă a unității școlare.

Liderul educațional este responsabil pentru asigurarea calității tuturor proceselor educative din școală. Dezvoltă o cultură organizațională pe care se construiește identitatea culturală a școlii.

Liderul educațional setează direcția școlii și dezvoltă o organizație de învățare și care învață. Este el însuși un model de schimbare și de învățare pe tot parcursul vieții și se asigură că există învățare atât la elevi cât și la personalul școlii. Construiește o relație sănătoasă cu comunitatea, atrage resursele materiale și umane necesare învățării și conectează resursele existente la contexte de învățare eficiente.

Înscrieri preșcolari 2019-2020

Pentru anul școlar 2019-2020, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 grupe:

Număr grupe Număr locuri
1 GRUPĂ MICĂ 20
1 GRUPĂ MIJLOCIE 20
1 GRUPĂ MARE 20

 

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        20 mai 2019 – 14 iunie 2019

Etapa a II-a: 24 iunie 2018 – 26 iulie 2019

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

 

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

 

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislației în vigoare;
 2. În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Educația ne unește

Tema dezbaterii : Roluri și relații între actorii și factorii implicați in educație: școală – familie – comunitate – administrație locală – sectorul economic – sectorul nonguvernamental – autorități ale statului – voluntari etc.

Concluzii:

Educația construită pe baza  cooperării între toate sectoarele societății va  avea ca finalitate modelarea copilului într-un adult responsabil. Fiecare copil are posibilitatea de a se dezvolta potrivit potențialului propriu.

Principalii factori ce ajută copilul la desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala, familia şi comunitatea.

Obiectivele generale ale fiecărei etape din parcursul școlar obligatoriu pentru toți cetățenii români, respectiv educația pre-primară, primară și secundară de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 18 ani, pot fi atinse printr-un proces de realizare eficientă şi eficace, prin planificare, organizare, coordonare şi control.

Pentru a iniţia un parteneriat educaţional bazat pe asuma­rea valorilor democratice, este necesar ca societatea să realizeze o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la ni­velul tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea educaţiei: cadre didactice, părinţi, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale.

Școala ar trebui să dezvolte relații constante de co­laborare cu unele categorii sociale şi orga­nizaţii care sunt în mod direct interesate de realizarea unei educaţii de calitate.

Programul pentru desfășurarea dezbaterilor

„Educația ne unește” – program dezbateri

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI

Coordonator dezbatere: PROF. TUDORACHE VALENTINA

Întâlnirea 1: Roluri și relații între actorii și factorii implicați in educație: școală – familie – comunitate – administrație locală – sectorul economic – sectorul nonguvernamental – autorități ale statului – voluntari etc. Data: 16.05.2019
Întâlnirea 2: Management, lidership educațional și cultura școlii. Data: 28.05.2019