Școala Gimnazială
nr. 22 Galați

TICHETE SOCIALE 2023-2024

TICHETE SOCIALE PENTRU SPRIJIN EDUCAŢIONAL 2023-2024

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 

Preșcolari: venitul net lunar/membru de familie este de maximum 633 lei (luna iulie 2023)

Elevii din ciclul primar și gimnazial: venitul net lunar/membru de familie este de maximum 1500 lei (luna iulie 2023)

 (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Conform calendarului, cererile se vor depune în perioada 19 – 27 octombrie 2023.

ART. 6

(1) Unitățile de învățământ informează părinții sau părintele singur/ reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii, după caz, cu privire la condițiile de eligibilitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea accesării sprijinului educațional și solicită acestora completarea unei CERERI din care să reiasă componența familiei (părinți/ părinte singur, copii minori, adresa de domiciliu) Pentru verifcarea/validarea datelor aceștia vor prezenta CI, CN copii.

(2) Părinții sau părintele singur/ reprezentantul legal sau reprezentanții legali, tutorele/tutorii potențialilor destinatari finali, care se încadrează în condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4 depun la unitatea de învățământ o Cerere de acordare a tichetului social pe suport electronic prevăzută la alin.(1),

Forurile superioare colaborează cu Ministerul Finanțelor  și la Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea obţinerii mediei veniturilor pe care membrii familiei în cauză le realizează.

(12) Lista cu destinatarii finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

(6) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi procedura specifică de returnare a acestora către beneficiar – Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi al Ministrului Educaţiei, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Informații

OUG 83/2023 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic

CERERE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL 

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Sari la conținut