Regulament de ordine interioara

REGULAMENT INTERN

AN ȘCOLAR 2013 – 2014

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de ordine interioara cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea Scolii Gimnaziale nr. 22 Galati si a Gradinitei Nr.14 care isi desfasoara activitatea in incinta scolii.

Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru elevi, cadre didactice, conducerea scolii, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, parinti si persoanele straine aflate in incinta unitatii de invatamant;

Art. 3  Prezentul regulament urmareste impunerea unui climat disciplinar adecvat care sa favorizeze activitatea elevilor;

Art. 4  Programul de desfasurare a cursurilor este:

Scoala Gimnaziala Nr.22 Galati

–         800 –  1140 / 1250   –  clasele I-IV si clasa pregatitoare

–          1200 –  1900 – clasele V-VIII.

Gradinita Nr. 14  Galati

–         800 – 1200

–         1300 –  1700

 

 

CAPITOLUL II

ELEVII

 

Art. 5 DREPTURI

Elevii au urmatoarele drepturi:

a)     sa nu li se lezeze demnitatea si personalitatea prin activitatile organizate de/sau prin activitatea scolara;

b)    sa beneficieze de invatamant gratuit; pentru unele activitati pot fi percepute  contributii potrivit Legii Invatamantului    in vigoare , cu aprobarea Consiliului de Administraţie

c)     sa primeasca sprijin material din partea statului, din burse si credite, cu precadere pentru cei cu rezultate foarte bune la invatatura, activitati artistice si sportive, precum si cu situatia materiala precara ori cei suferinzi de boli cronice;

d)    sa utilizeze gratuit baza materiala a scolii, sub indrumarea cadrelor didactice;

e)     sa beneficieze de asistenta psiho-pedagogica si medicala gratuita, de bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee, manifestari cultural-sportive si la transportul in comun ;

f)      sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele deosebite in activitatea scolara si pentru atitudinea exemplara ;

g)     sa conteste modalitatile si rezultatele evaluarii adresandu-se cadrului didactic respectiv, sau directorului scolii(o pot face si parintii/tutori legali) ;

h)    sa conteste in scris adresandu-se Consiliului de administratie al scolii sanctiunile disciplinare;

i)       sa primeasca gratuit manuale scolare si sa le pastreze in stare buna ;

j)       sa opteze pentru una din variantele curriculare la decizia scolii, indrumati de cadrele didactice si de parinti;

k)    sa participe la activitatile extracurriculare ale scolii, precum pentru: excursii, tabere, cursuri la Palatul Copiilor, sesiuni de comunicari stiintifice, competitii sportive, olimpiade, etc;

l)       sa redacteze reviste scolare proprii, sub indrumarea cadrelor didactice sau sa participe la cercuri pe obiecte organizate de scoala;

m)  sa beneficieze de ajutor/suport financiar din surse extrabugetare ale scolii, pentru desfasurarea de actiuni in folosul scolii ai al elevilor;

n)    sa beneficieze de activitati recuperatorii in cadrul scolii-in cazul elevilor cu deficiente in parcurgerea graduala a materiei;

o)    elevii cu performante exceptionale pot promova doi an intr-un an scolar conform metodologiei elaborate de M.E.C.T.

Art.6 OBLIGATII

Elevii au urmatoarele obligatii:

a)  sa poarte uniforma, care se compune din: camasa alba si pantalon / fusta de culoare neagra, camasa alba si cravata rosie; acestea sunt semnele distinctive ale scolii stabilite dupa consultarea Consiliului Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Parintilor si al Consiliului Profesoral: elevii vor purta aceasta uniforma incepand din data de 17/09/2012.

b)  sa poarte ecusonul la vedere pe timpul prezentei la scoala;

c)  baietii vor avea o tunsoare adecvata scolii; este interzisa purtarea cerceilor, bratarilor, piercing – urilor;

d)  fetelor le este interzisa purtarea bijuteriilor extravagante, piercing-urilor, machiajul strident, fustele exagerat de scurte ;

e)  sa poarte asupra lor carnetul de elev si sa-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor si parintilor pentru informarea in legatura cu situatia scolara;

f)  sa frecventeze in mod obligatoriu orele de curs si sa participe la activitatile organizate de scoala ;

g) sa cunoasca legile statului; Regulamentul de ordine interioara, regulile de circulatie si cele de aparare a sanatatii ;

h)  sa aiba un comportament civilizat, bazat pe colegialitate, care sa excluda violenta ca mijloc de rezolvare a conflictelor ;

i)  sa nu distruga bunurile din patrimoniul scolii, cataloage, carnete, manuale ;

j)  sa utilizeze cu grija manualele primite gratuit si sa le restitue la sfarsitul anului scolar ;

k)  sa nu favorizeze patrunderea in scoala a persoanelor straine;

l)  sa nu participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant ;

m)  sa nu paraseasca incinta scolii pentru a cumpara dulciuri, sucuri, caiete, pixuri sau pentru a-si aduce caietele, culegerile, etc. ;

n)  sa nu fumeze in incinta unitatii de invatamant ;

o)  sa nu introduca bauturi alcoolice, droguri, tigari, substante periculoase, materiale explozibile, munitie, arme albe si de foc, materiale cu caracter obscen sau care lezeaza demnitatea unei persoane ;

p)  sa nu lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozive in perimetrul scolii;

r)  sa nu folosească telefoane mobile la scoala, conform hotararii Comitetului de Parinti;

s)  sa nu foloseasca mijloace de inregistrare audio-video ;

t)  sa anunte in cel mai scurt timp profesorii de serviciu sau conducerea scolii in cazul in care apar conflicte intre colegi, sau sunt distruse bunuri materiale ale scolii;

u)  sa nu practice jocuri de noroc ;

v) sa colecteze gunoiul sortat pe categorii in  cosurile avute la dispozitie in fiecare clasa.

x)  la sfarsitul orelor de curs, elevul de serviciu va goli cosurile cu gunoi la tomberoanele din curtea scolii, pe categorii de deseuri

y) sa efectueze serviciul pe scoala sub indrumarea profesorilor de serviciu, in conformitate cu graficul stabilit de conducerea scolii ;

z) este interzisa orice interventie la robinetele sigilate ale caloriferelor si modificarea in plus sau in minus a temperaturii stabilite initial.

Art. 7 RECOMPENSE

Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extra scolara si se disting prin comportarea exemplara pot primi urmatoarele recompense:

a)     evidentiere in fata colegilor de clasa;

b)    evidentierea de catre directorul unitatii in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral ;

c)     comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care este evidentiat;

d)    premii, diplome, mentiuni;

e)     recomandarea pentru trimiterea, cu prioritate, in excursii sau tabere de profil in tara si in strainatate ;

f)      premiul de onoare al unitatii de invatamant

g)     la propunerea invatatorului/dirigintelui sau a directorului unitatii de invatamant se pot acorda premii elevilor care:

– au obtinut primele trei medii generale pe clasa ;

– s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu ;

– au obtinut performante la concursuri, expozitii si alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local, judetean, national ;

– s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica ;

– au avut la nivelul clasei cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar.

Art.8 ATRIBUTIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE SCOALA

a)     programul elevului de serviciu pe scoala incepe cu 10 minute inainte de inceperea orelor de curs si se termina la incheierea cursurilor (schimbului) ;

b)    la gimnaziu, elevul de serviciu isi va prelua atributiile cu 20 minute inainte de inceperea cursurilor ;

c)     elevul de serviciu va purta tot timpul ecusonul care il identifica  ;

d)    va monitoriza intrarea persoanelor straine in scoala, legitimandu-se si trecandu-le numele in registru;

e)     va retine persoanele straine la intrare, in locul de asteptare stabilit de conducerea scolii pana la primirea avizului de intrare ;

f)      va anunta sfarsitul si inceputul orelor de curs ;

g)     va semna in registru la sfarsitul programului ;

h)    nu va face in registru nici un fel de semn ;

i)       va preda registrul, la sfarsitul programului, profesorului de serviciu.

Art. 9 SANCTIUNI

a)     la fiecare 10 absente nemotivate pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nemotivate din numarul de ore/semestru la o disciplina va fi scazuta nota la purtare cu cate un punct ;

b)    injuriile aduse unor colegi, personalului administrativ sau persoanelor straine vor fi sanctionate, dupa caz, de la mustrarea in fata clasei, scaderea notei la purtare, pana la eliminarea pe o perioada de 3-5 zile, in functie de gravitatea faptei ;

c)     folosirea limbajului vulgar, in pauze sau in timpul orelor de curs, va fi sanctionata cu scaderea notei la purtare si eliminarea din scoala 1-3 zile ;

d)    nerespectarea disciplinei in timpul orelor de curs, atitudini necuviincioase fata de profesori sau fata de conducerea scolii vor fi sanctionate cu scaderea notei la purtare si eliminarea de la cursuri 1-3 zile, sau cu mutarea disciplinara la o alta scoala paralela, insotita de scaderea notei la purtare ;

e)     consumul de bauturi alcoolice, a drogurilor, fumatul, furtul, distrugerea intentionata a mobilierului scolar, atrag dupa sine, anuntarea familiei si a Politiei, scaderea notei la purtare, eliminarea de la cursuri 3-5 zile sau mutarea disciplinara, dupa caz ;

f)      mobilierul deteriorat sau alte bunuri distruse din greseala sau intentionat vor fi recuperate de la autorul/autorii pagubei, in conditiile legii;in cazul in care nu se cunoaste vinovatul, pagubele vor fi recuperate de la clasa respectiva ;

g)     in cazul in care elevii comit acte de indisciplina in timpul unor activitati extrascolare, li se va interzice participarea la astfel de activitati in viitor, li se va scadea nota la purtare si vor fi eliminati in functie de gravitatea abaterii ;

h)    folosirea si manipularea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs se pedepseste cu retinerea telefoanelor mobile pe baza de procese verbale de catre profesorul/invatatorul care a facut constatarea si predarea la conducerea scolii; telefonul va fi predat exclusiv parintelui elevului in cauza; in caz de recidiva, telefonul va fi predat parintelui la sfarsitul semestrului, iar elevului i se va scadea nota la purtare ;

i)       pentru tinuta necorespunzatoare si lipsei ecusonului, sanctiunile vor fi aplicate astfel: la prima abatere se va aplica mustrare in fata clasei, iar la repetarea abaterii, mustrare scrisa si chiar eliminare 1-3 zile, insotita de scaderea notei la purtare ;

j)       lezarea demnitatii prin introducerea de materiale obscene va fi sanctionata cu scaderea notei la purtare ;

k)    in zilele cand vor fi eliminati de la cursuri, elevii astfel sanctionati au obligatia sa fie prezenti la scoala si sa presteze activitati gospodaresti ;

l)       elevii de serviciu pe scoala care nu-si fac datoria nu vor mai participa la aceasta activitate ;

m)  nerespectarea prevederilor privind interzicerea de bauturi alcoolice si a drogurilor, precum si nerespectarea privind interzicerea aducerii substantelor si materialelor periculoase atrag scaderea notei la purtare, mutarea disciplinara la o alta clasa sau la o alta scoala, eliminarea pe 5 zile sau exmatriculare, dupa caz ;

     n)  fumatul in incinta scolii va fi sanctionat cu mustrare scrisa la prima abatere;  eliminare pe 1-3 zile,la repetarea abaterii si scaderea notei la purtare;

o)  daca elevul caruia i s-a aplicat mustrare in fata clasei ,Consiliului profesoral, mustrare scrisa, retragerea bursei sau eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile da dovada de un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin 8 saptamani pana la incheierea semestrului/anului scolar, prevederea privind scaderea notei la purtare asociata sanctiunii se poate anula;

Toate sanctiunile disciplinare aplicate elevilor vor fi comunicate in scris parintilor in termen de 24 de ore de la luarea deciziei de catre invatatorul/profesorul diriginte.

 

 

CAPITOLUL III

CADRELE DIDACTICE

 

Art.10 OBLIGAŢII

Cadrele didactice au urmatoarele obligatii:

a)  nu vor crea si nu vor sustine formatiuni politice in incinta scolii ;

b)  nu vor desfasura activitati de propaganda politica sau prozelitism religios cu elevii ;

c)   se vor conforma orarului stabilit la inceputul anului scolar si validat de consiliul profesoral;

d) vor consemna in mod obligatoriu in catalog absentele de la cursuri ale elevilor;

e) vor motiva absentele elevilor pe baza adeverintei sau certificatului medical eliberat de medic ( prezentate in termen de maxim 7 zile ) sau pe baza cererii scrise a parintelui adresata directorului unitatii si aprobata de acesta;

f)  vor respecta durata orei de curs si a pauzei;

g) vor avea o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale pe care trebuie sa le transmita elevilor;

h) se vor ingriji de sanatatea fizica si psihica personala, astfel incat sa nu sufere de afectiuni care prin natura lor, pot afecta relatiile cu elevii si colegii;

i) vor prezenta la inceputul anului avizul pentru examenul clinic eliberat de medicul de familie, examenul psihologic realizat de catre personalul din Centrele de Asistenta Psihopedagogice din cadrul sistemului de invatamant judetean;

j) nu vor suspenda cursurile scolare fara aprobarea I.S.J. ;

k) vor prezenta la termenul stabilit documentele scolare complete si corecte;

l)  vor indeplini sarcinile din fisa postului;

m) vor respecta configuratia curriculara aprobata, programele de dezvoltare ale scolii, oferta educationala stabilita, proiectul managerial al scolii, strategia promotionala;

n) vor participa la consiliile profesorale, sedintele de catedra, activitatile metodice, instruirile profesionale si pedagogice organizate de conducerea scolii, I.S.J. si C.C.D., manifestand interes pentru formarea profesionala continua ;

o)  vor respecta graficul serviciului pe scoala, indeplinindu-si corect atributiile;

p) vor pastra relatii principiale cu elevii, parintii, colegii, personalul auxilar si nedidactic;

r)  nu vor aplica pedepse corporale si nu vor agresa verbal sau fizic elevii;

s)  nu vor face din nationalitatea, religia, starea sociala si familiala a elevilor, a colegilor si a parintilor obiect de jignire sau insulta;

ş) vor evalua elevii principal, obiectiv, exigent si tolerant, armonizand cerintele cu cunostintele predate;

t) vor rezolva contestatiile elevilor sau ale parintilor referitoare la modalitatile si rezulatatele evaluarii;

ţ)  vor urmari permanent promovarea prestigiului scolii in relatiile sociale;

u)  vor veghea la selectarea si gradarea judicioasa a temelor pentru acasa;

v)  vor desfasura activitati de recuperare sau dezvoltare ulterioara cu elevii;

x)  vor selecta si pregati elevii dotati pentru concursuri scolare pe discipline;

y) vor respecta strict normele de acordare a recompenselor, precum si a notelor/calificativelor semestriale si anuale;

z)   vor avea o tinuta vestimentara decenta;

a’)  vor purta ecuson pe care sunt inscrise numele si prenumele in incinta scolii;

b’)  vor avea telefoanele mobile inchise in timul orelor de curs, a consiilor profesorale, a sedintelor cu parintii;

c’) vor spijini conducerea scolii in organizarea tuturor activitatilor scolare propuse si aprobate din planul de munca;

d’) vor acorda consultatii periodice parintilor pe teme psiho-pedagogice, de consiliere socio-profesionala;

e’) vor contribui cu initiative propii in vederea imbunatatirii activitatii in scoala, pentru dotarea si imbogatirea patrimoniului scolar, in sprijinul modernizarii si dezvoltarii bazei materiale si didactice a scolii;

f’)  vor manifesta o atitudine competitiva in desfasurarea intregii activitati;

g’) vor cunoaste situatia familiala a elevilor;

h’) vor asigura securitatea elevilor in scoala si in perimetrul scolii;

i’) vor prelucra legislatia in vigoare , normele de circulatie rutiera cu elevii si cu parintii;

j’) in timpul programului nu vor trimite acasa elevii sub nici un motiv;

k’) vor colabora cu colectivul de disciplina pe scoala si pe clasa;

l’) vor combate absenteismul, vor urmari elevii care frecventeaza barurile, internetul;

m’) vor intocmi evidenta grupurilor cu comportament inadecvat si vor face studiu de caz;

n’) vor colabora cu jandarmii si politia, atunci cand este cazul;

o’) vor cunoaste specificul populatiei cartierului;

p’) vor folosi semnalul de alarma;

r’) vor identifica elevii problema si vor colabora cu Centrul psiho-pedagogic din I.S.J.;

s’) vor sesiza la nevoie institutiile publice de asistenta sociala specializata, (Directia de Protectie a Copilului) in legatura cu aspecte care afecteaza integritea fizica si psihica a copilului;

ş’) vor informa parintii cel putin o data pe luna, sau ori de cate ori este cazul, despre frecventa elevilor, situatia la invatatura si abateri disciplinare;

t’) vor desfasura sedinte cu parintii si consultatii in afara orelor de curs, conform graficului;

ţ’) vor respecta graficul serviciului pe scoala asigurand: securitatea cataloagelor si inventarierea lor la inceputul si sfarsitul programului, securitatea condicii de prezenta a cadrelor didactice, supravegherea elevilor in pauze, controlul tinutei elevilor si prezenta ecusonului la  accesul in scoala si supravegherea activitatii elevilor eliminati de la orele de curs;

u’) vor acorda primul ajutor in cazul accidentarii elevilor si  vor anunta conducerea scolii ;

v’) vor semnala orice eveniment neobisnuit petrecut in timpul serviciului;

x’) nu vor veni la program sub influenta bauturilor alcoolice, nu vor consuma bauturi alcoolice si nu vor fuma in scoala;

y’) vor informa conducerea scolii si organele abilitate in cazul producerii unui eveniment de natura sa puna in pericol siguranta persoanelor si securitatea bunurilor aflate in scoala.

Art.11 INVATATORII SI DIRIGINTII

Invatatorii si dirigintii au de urmat atributiile:

a) sa informeze parintii, cel putin o data pe luna, sau ori de cate ori este cazul, despre frecventa elevilor, situatia la invatatura si in cazul abaterilor disciplinare sa contacteze familia in termen de 24 de ore;

b) sa identifice elevii problema din cadrul colectivului de elevi si sa informeze conducerea scolii si politistul de proximitate, cand este cazul;

c) prin temele abordate la orele de dirigentie sa previna aparitia unor stari conflictuale la nivelul clasei, sa aduca la cunostinta elevilor legislatia in vigoare, in colaborare cu politia de proximitate.

Art.12 CADRELE  DIDACTICE DE SERVICIU PE SCOALA

Cadrele didactice de serviciu pe scoala au urmatoarele atributii:

a) sa vina la scoala cu cel putin 20 minute inainte de inceperea programului;

b) sa instruiasca elevul de serviciu;

c )sa organizeze careul la inceput de program si sa introduca ordonat elevii in scoala, cu 10 minute inainte de inceperea programului;

d) sa controleze uniforma elevilor si prezenta ecusonului la accesul in scoala;

e) sa supravegheze elevii pe holuri, in clase si la grupurilor sanitare in timpul pauzelor;

f) sa supravegheze activitatile elevilor eliminati de la cursuri;

g) sa intervina acolo unde sunt nereguli si sa restabileasca ordinea, disciplina si curatenia;

h) sa solicite ajutorul poliţistului daca sunt situatii conflictuale greu de rezolvat;

i) sa asigure fluenta evacuarii scolii la schimbul de tura; prezenta invatatorilor de serviciu este obligatorie; fiecare invatatoare isi va insoti elevii pana la iesire;

j) nu vor permite accesul parintilor in scoala in timpul orelor;

k) sa elibereze la timp salile de clasa la ciclul primar (cu 20 de minute de inceperea programului de gimnaziu);

l) sa incuie dulapul cu cataloage si sa puna cheia in cutia de la parter;

m) sa incuie cancelaria si sa puna cheile in cutia de la parter , dupa ultima ora de curs;

n) sa scrie procesul verbal la sfarsit de program;

o) sa informeze conducerea scolii cand sunt abateri grave.

Personalul unitatii care obtine rezultate remarcabile in activitatea curriculara si extracurriculara poate fi recompensat cu :

a) titlul de invatator/profesor de onoare;

b) premiul de fidelitate-pentru cea mai indelungata activitate in unitate;

c) titlul de manager de onoare al unitatii ;

d) premiul de popularitate-cel mai indragit invatator/profesor.

Art.13 CONDUCEREA UNITATII DE INVATAMANT

Conducerea   unitatii de invatamant va avea urmatoarele atributii:

a) va aviza graficul profesorilor si elevilor de serviciu pe scoala;

b) va intocmi un set de masuri privind asigurarea sigurantei civice  in zona unitatii de invatamant impreuna cu politistul de proximitate pornind de la planul de masuri elaborat de Prefectura, I.S.J Galati, Consiliul Judetean, Consiliul Local, I.J.P Galati si Jandarmeria;

c) va colabora cu politistul de proximitate solicitandu-l atunci cand este cazul;

d) va stabili un loc de asteptare pentru persoanele straine;

e) va asigura paza societatii de invatamant, astfel incat persoanele straine de scoala sa nu patrunda decat cu acordul acestuia sau al profesorului de serviciu;

f) va asigura existenta ecusoanelor pentru elevi si vizitatori;

g) va efectua, impreuna cu dirigintii/invatatorii in comitetele de parinti analize cu privire la starea disciplinara si va lua masuri educative si administrative necesare;

h) va informa I.S.J Galati in cazul in care au avut loc evenimente care afecteaza siguranta civica a elevilor si personalul scolii;

i) va aplica sanctiunile prevazute in Statutul        Personalului Didactic(legea nr. 128/1997), sau Codul Muncii;

j) paza scolii este asigurata de:

– paznic de noapte orele 2200-600 ;

– personal de ingrijire 600-2200 ;

– agent de pază orele 1100-1900 (de luni pana vineri in timpul anului scolar, conform contractului incheiat).

 

CAPITOLUL IV

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Art 14. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ARE URMATOARELE ATRIBUTII:

a) sa asigure permanenta la secretariat pe intreaga perioada de desfasurare a orelor;

b) sa pastreze la secretariat cataloagele in perioada vacantelor scolare;

c) sa completeze foile matricole si cataloagele de corigenta;

d) sa functioneze dupa un program stabilit pentru elevi, parinti, personalul unitatii de invatamant si pentru alte persoane interesate;

e) nu vor veni la program sub influenta bauturilor alcoolice, nu vor consuma bauturi alcoolice si nu vor fuma in scoala.

Celelalte atributii specifice fiecarei functii pentru personalul didactic auxiliar sunt mentionate in fisa postului.

 

CAPITOLUL V

PERSONALUL NEDIDACTIC

Art.15 PERSONALUL NEDIDACTIC ARE URMATOARELE ATRIBUTII:

a) sa respecte programul de lucru;

b) sa asigure curatenia in scoala si in curtea scolii;

c) sa verifice starea bunurilor materiale aflate in dotare la deschiderea si inchiderea insitutiei si sa anunte imediat cand constata nereguli;

d) sa asigure securitatea scolii in timpul/dupa orele de curs si in timpul noptii (paznic);

e) sa interzica accesul persoanelor straine in scoala;

f) sa anunte conducerea scolii, organele de politie, Jandarmeria, Grupa pirotehnica din I.P.J, Pompierii cand apar situatii deosebite;

g) sa respecte normele de protectie a muncii si P.S.I.;

h) sa aiba un comportament civilizat fata de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi si parintii acestora;

i) sa rezolve la timp, cu responsabilitate toate problemele care apar;

j) nu vor veni la program sub influenta bauturilor alcoolice, nu vor consuma bauturi alcoolice si nu vor fuma in scoala;

k) obiectele gasite in incinta scolii sau in curte se vor preda pe baza de proces verbal ingrijitoarei sau paznicului care preia serviciul in zona respectiva. In procesul verbal se vor preciza: ziua, ora, locul unde s-a gasit (sala de clasa, curte, hol), detalii despre obiect (culoare, material)etc.;

l) ingrijitoarele vor anunta imediat invatatorii dirigintii sau cadrele didactice pentru  a identifica pagubasul; obiectele gasite nu vor fi pastrate in fisetul ingrijitoarei;

m) obiectele pierdute de elevi sau cadre didactice se vor returna acestora integral, in ziua urmatoare, in ghiozdanul, rucsacul, sacosa sau punga in care au fost gasite;

n) se interzice personalului nedidactic:

·        sa scoata elevii de la ore din diverse motive;

·        sa intreprinda anchete in randul elevilor;

·        sa streseze si sa ameninte elevii;

·        sa loveasca elevii;

·        sa le vorbeasca urat.


 

CAPITOLUL VI

POLITIA COMUNITARĂ GALAŢI

 

Art. 16  PERSONALUL CARE ASIGURĂ ORDINEA ŞI LINIŞTEA PUBLICĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARE URMATOARELE ATRIBUŢII:

a)     să respecte programul de lucru aprobat;

b)  să supravegheze accesul în unitate al elevilor, personalului didactic şi auxiliar şi să permită accesul persoanelor străine numai după legitimare şi informarea conducerii instituţiei de învăţământ, iar în interiorul clădirilor, numai însoţite de personalul de serviciu;

c)  împreună cu cadrele didactice de serviciu va interzice elevilor fumatul în incinta instituţiei de învăţământ, introducerea de băuturi alcoolice, a substanţelor explozive, muniţie sau arme albe şi de foc, materiale cu caracter obscen sau care lezează demnitatea unor persoane şi asigură ordinea pentru buna desfăşurare a orelor de curs;

d)  pe timpul pauzei va supraveghea elevii pe perimetrul unităţii de învăţământ cât şi în imediata apropiere;

e)  să nu permită scoaterea din incinta unităţii de învăţământ a unor bunuri sau materiale din dotare, fără aprobarea conducerii unităţii;

f)  să înştiinţeze imediat conducerii unităţii de învăţământ despre aspectele negative constatate;

g) să supravegheze ieşirea în deplină siguranţă a elevilor din incinta unităţii de învăţământ, pentru prevenirea unor acte de violenţă asupra lor;

h)  se va implica în aplanarea conflictelor şi actelor de violenţă dintre elevi, dintre elevi şi cadre didactice sau personalul auxiliar şi dintre elevi şi  persoane din afara unităţii de învăţământ;

i)  să nu permită elevilor practicarea jocurilor de noroc în unităţile de învăţământ;

j) să cunoască în permanenţă elevii cu probleme de comportament, precum şi persoanele din afara unităţilor de învăţământ care perturbă ordinea şi liniştea publică în zonă;

k)  nu se va angrena în discuţii neprincipiale cu elevii şi personalul unităţii şcolare, în scopul păstrării autorităţii depline.


CAPITOLUL VII

PĂRINŢII

Art 16. PĂRINŢII / TUTORII LEGALI AU OBLIGAŢIA:

a) sa ia legatura cu invatatorul/dirigintele cel putin odata pe luna pntru a cunoaste evolutia copilului si pentru a le fi semnalate eventualele cazuri de indisiplina, numai in timpul programului de consultatii stabilit, conform graficului;

b) sa raspunda solicitarilor scolii de cate ori sunt chemati de catre invatatori sau diriginti;

c) sa participe la sedinte si lectorate cand sunt anuntati ;

d) sa participe saptamanal la consultatii conform graficului stabilit de fiecare invatator sau diriginte si afisat la avizierul scolii;

e) sa controleze zilnic copilul pentru ca acesta sa respecte cerintele scolii;

f) sa respecte programul unitatii si sa nu perturbe activitatea (in clase, in scoala, la secretariat);

g) sa respecte Regulamentul de ordine interioara si sa evite patrunderea si stationarea nejustificata in scoala ori abordarea personalului didactic in timpul orelor de curs.

 

CAPITOLUL VIII

PERSOANELE STRĂINE

Art. 17. PERSOANELE STRĂINE

a)     Persoanele straine se vor inregistra de catre elevul de serviciu si vor astepta pana cand directorul/cadrul didactic de serviciu le va permite sa intre in scoala ;

b)    Nu vor deranja orele de curs pentru promovarea unor materiale, carti auxiliare didactice, spectacole, etc.

 

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art 18. DISPOZIŢII FINALE

a)     Regulamentul de ordine interioara va fi dezbatut si aprobat in Consiliul Profesoral si validat in Consiliul de Administraţie al Şcolii;

b)    Regulamentul de ordine interioara va fi adus la cunostinta elevilor de catre invatator si diriginti. Elevii si parintii vor semna de luare la cunostinta.     

Lasă un comentariu