Revista Prietenii Naturii – revistă şcolară semestrială

Revista Prietenii Naturii

Votaţi activităţile din cadrul proiectului „MAREA VOLUNTARIADĂ”!

La ora de poveşti – votaţi!

E timpul şi pentru joacă – votaţi!

 

Raportul activităţii pentru anul şcolar 2016-2017

Analiza activităţii   2016-2017

“Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” la Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galaṭi

Miercuri, 20 septembrie 2017, elevii Şcolii Gimnaziale nr. 22, Galaṭi,  sub îndrumarea cadrelor didactice, alături de Secṭia de Poliṭie nr. 3 Galaṭi ṣi Asociaṭia de părinṭi “Dimitrie Cantemir”, au marcat “Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” prin desfăṣurarea activităṭii BIKE TO SCHOOL.

Astfel, aceṣtia s-au deplasat de la domiciliu către ṣcoală ṣi de la ṣcoală către domiciliu folosind ca mijloc de transport bicicleta. Această acṭiune a reprezentat un prilej de a reflecta asupra modalitaṭilor de protejare a mediului înconjurător combătând poluarea, concomitent cu promovarea unui stil de viaṭă activ ṣi sănătos.

Iniṭiativa a constituit un real succes atrăgând un număr mare de elevi atât de la ciclul primar cât ṣi gimnazial. Renunṭând pentru o săptămână sau numai pantru o zi la maṣina personală sau la mijloace de transport în comun aducem beneficii imense atât mediului, cât ṣi sănătăṭii noastre.

Prof. Avram Paula – Roxana

 

Votați activitatea „Meseriile teatrului și publicul inteligent”

Școala noastră s-a calificat cu activitatea  de succes din săptămâna Școala altfel, 
Competiția Națională

Școala altfel – O activitate de succes

”Meseriile teatrului și publicul inteligent”

Se votează  până pe 25 iunie pe site-ul MEN.