Comisii

Consilier educativ: Budescu Ana-Geanina, profesor pentru inv. primar

1.COMISIA PENTRU CURRICULUM

SMADU RAMONA- responsabil

MOLDOVEANU IOANA- membru

BARBU CHARLOTTE-membru

BUDESCU GEANINA-membru

CHIRIAC VIOLETA- membru

BANEA NICOLETA –membru

GRAFCENCO  LILIANA-membru

2.COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

DAJBOG FLORENTINA -responsabil

BUDESCU GEANINA -membru

CULACHI DUTA-membru

SECRIERU MIHAELA-membru

PETREA ANA-MARIA – membru

AVRAM PAULA-membru

MARAVELA SIMONA-membru

BURHUC RĂDIȚA- Reprezentant al parintilor-membru

3. COMISIA  PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

BARBU CHARLOTTE– responsabil

TANASACIUC VALENTINA– membru

APOSTOL ECATERINA  – membru

AVRAM PAULA- membru

GRIGORIU  ELENA – membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

PANĂ  DOINA – membru

PETRESCU ANA-MARIA-membru

4. COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

TUDORACHE VALENTINA  –PREȘEDINTE

PATRICHE IONEL-secretar

STAN GEORGE-medic

STOIAN CATI- serv.ex.

PANAIT DOINITA- membru

BANEA NICOLETA – membru

SECRIERU MIHAELA – membru

PETREA ANA-MARIA – membru

AVRAM PAULA – membru

5.COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PATRICHE IONEL- coordonator

POPA COSMINA -responsabil

ANTOFI MARIAN- membru

PETREA ANA-MARIA – membru

SECRIERU MIHAELA-membru

ȚUȚA IOANA-membru

FILIP IRINA-membru

6. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

PATRICHE IONEL- președinte

TUDORACHE VALENTINA- vicepreședinte

VIZITIU MIHAELA GINA-secretar

PANĂ DOINA-membru

DAJBOG FLORENTINA- membru

BUDESCU GEANINA-membru

PANAIT DOINIȚA-membru

GÎLEA CORINA-membru

MIRCEA DORINA-membru

ONOSE ALINA – membru

7. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

SMADU RAMONA-responsabil

BARBU CHARLOTTE-membru

BUDESCU GEANINA- membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

TANASACIUC VALENTINA-membru

VINTILA ILEANA-membru

MOLDOVEANU IOANA – membru

8. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

TUDORACHE VALENTINA – director

PATRICHE IONEL- dir.adj

SMADU RAMONA – responsabil

VINTILĂ ILEANA- membru

MARAVELA SIMONA- membru

BUDESCU GEANINA – membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

PETREA ANA-MARIA – membru

PETRESCU ANA-MARIA-membru

BOGOȘ GEORGIANA-membru

ADAMITA LILIANA- Reprezentant al parintilor-membru

9. COMISIA PENTRU PROGRAME EDUCATIVE

BUDESCU GEANINA -responsabil

CHIHAIA DORINA-membru

BURHUC RĂDIȚA -membru

SECRIERU MIHAELA-membru

MARAVELA SIMONA-membru

ȚUȚA IOANA-membru

PETRESCU ANA-MARIA-membru

PAȚILEA ALINA-membru

APOSTOL ECATERINA-membru

NINI IRINA-membru

BARBU CHARLOTTE-membru

10. COMISIA  METODICĂ  A  DIRIGINŢILOR:

APOSTOL ECATERINA- 4C -responsabil ciclul primar

BANEA NICOLETA- 6A      -responsabil gimnaziu

BUDESCU GEANINA- IA- coordonator

CHIRIAC VIOLETA- PREG. A- membru

MOLDOVEANU IOANA – PREG. B   – membru

PANĂ  DOINA  –  PREG. C- membru

NINI MIRELA-PREG. D -STEP-  membru

PETREA ANA-MARIA-PREG. D – STEP –membru

PAȚILEA ALINA- IB   – membru

GRAFCENCO  LILIANA- IC- membru

MARAVELA SIMONA-ID – STEP- membru

CREANGĂ DANIELA- ID- STEP- membru

CHIHAIA  DORINA- 2A – membru

TANASACIUC VALENTINA- 2B- membru

AGAFIȚEI CARMEN – 2C -STEP – membru

BURHUC RĂDIȚA- 2C- STEP-membru

DEDIU GABRIELA- 3A – membru

OANEA  MARIN- 3B – membru

OLARAȘ SILVIA-3C- STEP-  membru

ȚUȚA IOANA MARIA- 3C- STEP- membru

ANTOHE GINA- 4A- membru

NEAGU  MARIA  – 4B  – membru

APOSTOL ECATERINA- 4C -responsabil ciclul primar

BOGOS GEORGIANA- 5A-membru

GRIGORIU ELENA – 5B- membru

GAIU FLORENTINA-5C-  membru

DAJBOG FLORENTINA-5D- membru

SMADU  RAMONA – 6B     – membru

ANTOFI MARIAN-6C- membru

AVRAM PAULA-7A- membru

PETRESCU ANA-MARIA– 7B  – membru

POPA COSMINA– 7C  – membru

BARBU CHARLOTTE -8A– membru

CULACHI DUȚA- 8B- membru

11. RESPONSABILI COMISII METODICE

BOGOS GEORGIANA- LIMBA ROMÂNA

BANEA NICOLETA- ȘTIINȚE

PETRESCU ANA-MARIA-OM ȘI SOCIETATE

SMADU RAMONA- LIMBI MODERNE

SECRIERU  MIHAELA- ARTĂ.SPORT. TEHNOLOGII

PETREA DANIELA- GRĂDINIȚA

PAȚILEA ALINA – CLASELE I-II+ PREGĂTITOARE

ANTOHE GINA – CLASELE III-IV

BURHUC RĂDIȚA -STEP BY STEP

12. COMISIA METODICĂ INVĂȚĂTORI  CLASELE I-II ȘI PREGĂTITOARE

PAȚILEA ALINA- responsabil

CHIHAIA DORINA –  membru

GRAFCENCO LILIANA–membru

TANASACIUC VALENTINA – membru

MOLDOVEANU IOANA- membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

PANĂ DOINA-membru

BUDESCU GEANINA-membru

13. COMISIA METODICĂ ÎNVĂȚĂTORI CLASELE III-IV

ANTOHE GINA– responsabil

DEDIU GABRIELA- membru

OANEA MARIN-membru

NEAGU MARIA- membru

APOSTOL ECATERINA- membru

14. COMISIA METODICĂ STEP BY STEP

BURHUC RĂDIȚA – responsabil

AGAFIȚEI CARMEN – membru

OLĂRAȘ SILVIA – membru

NINI MIRELA – membru

MARAVELA SIMONA-membru

CREANGĂ DANIELA-membru

ȚUȚA IOANA-membru

PETREA ANA-MARIA-membru

15. COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR

PETREA DANIELA-responsabil

CREȚU MIHAELA-membru

HODOROGEA MILICA-membru

DUMITRU MARIA-membru

16. COMISIA PENTRU  FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR

PATRICHE IONEL – presedinte

GÎLEA CORINA- membru

BOGOS GEORGIANA- responsabil gimnaziu

DAJBOG FLORENTINA-membru

PAȚILEA ALINA – membru

MARAVELA SIMONA-responsabil primar

17. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI

PATRICHE  IONEL –responsabil

BUDESCU GEANINA- membru

SECRIERU MIHAELA-membru

CULACHI DUȚA- membru

GÎLEA CORINA-membru

18. COMISIA DE ELABORARE A SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

PATRICHE IONEL-responsabil

AGAFIȚEI CARMEN-membru

OANEA MARIN- membru

GAIU FLORENTINA – membru

GÎLEA CORINA –membru

CHIHAIA DORINA-membru

MOLDOVEANU IOANA-membru

DAJBOG FLORENTINA-membru

19. COMISIA DE GESTIONARE SIIIR

TUDORACHE VALENTINA- director

ONOSE ALINA-responsabil

MIRCEA DORINA-membru

PANAIT DOINIŢA-membru

VIZITIU GINA-membru

GÎLEA CORINA-membru

20.COMISIA PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE

BUDESCU GEANINA – coordonator

SECRIERU MIHAELA – responsabil

GRIGORIU ELENA – membru

MOLDOVEANU IOANA– membru

CHIRIAC VIOLETA– membru

PANĂ  DOINA – membru

21. COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE CONTINUĂ (PENTRU CES)

TUDORACHE VALENTINA-coordonator

BOGOS GEORGIANA-responsabil

PATRICHE IONEL-membru

APOSTOL ECATERINA-membru

BARBU CHARLOTTE-membru

AGAFIȚEI CARMEN -membru

PETRESCU ANA MARIA- membru

22. COMISIA  DE  ORIENTARE  ȘCOLARĂ  ȘI  PROFESIONALĂ

TUDORACHE VALENTINA.- presedinte

BARBU CHARLOTTE- responsabil

PATRICHE IONEL-membru

CULACHI DUȚA – membru

ANTOHE GINA-membru

NEAGU MARIA-membru

APOSTOL ECATERINA-membru

23. COMISIA PARITARĂ

GAIU FLORENTINA-presedinte

GÎLEA CORINA-secretar

PANĂ DOINA-secretar supleant

MARAVELA SIMONA-membru

GRIGORIU ELENA-membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

24. COMISIA DE URMĂRIRE A RITMICITĂȚII NOTĂRII ELEVILOR

BANEA  NICOLETA -responsabil

BUDESCU GEANINA -responsabil

CHIHAIA DORINA-membru

OLĂRAȘ SILVIA–membru

CULACHI DUTA – membru

ONOSE  ALINA –membru

BARBU CHARLOTTE- membru

25. COMISIA DE VERIFICARE A CATALOAGELOR

TUDORACHE VALENTINA-coordonator

MIRCEA DORINA-responsabil

PATRICHE IONEL-membru

BARBU CHARLOTTE-membru

BUDESCU GEANINA-membru

SMADU RAMONA- membru

GÎLEA CORINA-membru

26. COMISIA  DE  ACORDARE  A  BURSELOR

TUDORACHE VALENTINA-presedinte

BARBU CHARLOTTE – responsabil

ONOSE ALINA-membru

VIZITIU GINA-membru

MIRCEA DORINA- membru

ADĂMIȚĂ LILIANA -membru

27. COMISIE  ACORDĂRII DE RECHIZITE  ELEVILOR  CU VENITURI  MICI 

TUDORACHE VALENTINA –presedinte

APOSTOL ECATERINA – responsabil

MIRCEA DORINA-membru

VINTILA ILEANA-membru

MOLDOVEANU IOANA – membru

VIZITIU  GINA – membru

BUDESCU   GEANINA -membru

CHIRIAC VIOLETA-membru

NINI FLORINA -membru

PANAIT DOINIȚA-membru

28. COMISIA DE MONITORIZARE A REZULTATELOR ȘCOLARE

SECRIERU MIHAELA-responsabil

BUDESCU GEANINA-membru

BOGOS GEORGIANA -membru

PETREA ANA-MARIA -membru

APOSTOL ECATERINA-membru

29. COMISIA CONSILIERE, ORIENTARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

BUDESCU GEANINA- responsabil

APOSTOL ECATERINA-membru

BURHUC RĂDIȚA- membru

BOGOS GEORGIANA- membru

AVRAM PAULA- membru

30. COMISIA  DE  PROTECTIA  MUNCII

TUDORACHE VALENTINA       – presedinte

PATRICHE IONEL – coordonator

PANAIT DOINITA-responsabil

BANEA NICOLETA – membru

DAJBOG FLORENTINA- membru

BURHUC RADITA – membru

POPA COSMINA- membru

31. COMISIA  DE  APARARE  IMPOTRIVA  INCENDIILOR

PATRICHE IONEL- presedinte

PANAIT DOINITA-responsabil

DAJBOG FLORENTINA-membru

BANEA NICOLETA- membru

MARAVELA SIMONA- membru

POPA COSMINA –membru

32. COMISIA DE ORGANIZARE SI COORDONARE A EXAMENELOR DE CORIGENTE,SITUATII NEINCHEIATE SI DIFERENTE

TUDORACHE VALENTINA –presedinte

PATRICHE IONEL- responsabil

BANEA NICOLETA – membru

MIRCEA DORINA-membru

CULACHI DUTA – membru

GAIU FLORENTINA-membru

PANĂ DOINA-membru

BUDESCU GEANINA-membru

SMADU RAMONA-membru

33. CONSILIUL  ELEVILOR

APOSTOL ECATERINA-responsabil

DAJBOG FLORENTINA-membru

BOGOȘ GEORGIANA- membru

AVRAM PAULA-membru

 

 

Lasă un comentariu