Înscrierea în învățământul preșcolar 2020

OFERTA EDUCAȚIONALĂ GRĂDINIȚA NR. 14

Pentru anul școlar 2020-2021, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 grupe:

1 GRUPĂ MICĂ  – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MIJLOCIE – 20 LOCURI

1 GRUPĂ MARE – 20 LOCURI

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        8 iunie 2020 – 3 iulie 2020

Etapa a II-a: 20 iulie 2020 – 10 august 2020

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie;
 • Carte de identitate părinţi – copie;
 • Hotărâre judecătorească (dacă este cazul);
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislației în vigoare;
 2. În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Pentru anul școlar 2019-2020, în planul de școlarizare sunt aprobate 3 grupe:

Număr grupe Număr locuri
1 GRUPĂ MICĂ 20
1 GRUPĂ MIJLOCIE 20
1 GRUPĂ MARE 20

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        20 mai 2019 – 14 iunie 2019

Etapa a II-a: 24 iunie 2018 – 26 iulie 2019

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislației în vigoare;
 2. În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Înscrieri 2018-2019

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:            21 mai 2018 – 8 iunie 2018

Etapa a II-a:   25 iunie 2018 – 20 iulie 2018

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Sari la conținut