Category Archives: Performanţe

CONCURS POST VACANT PAZNIC

Școala Gimnazială 22 Galați organizează, în data de 27.05.2015, concurs pentru ocuparea unui post de paznic.
CONDIȚII DE OCUPARE A POSTULUI:
• Studii medii
• Atestat pază

ACTE NECESARE:
• Dosar cu șină (plastic)
• Cerere de înscriere
• Curriculum vitae
• Copie acte de studii
• Atestat pază
• Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru ocuparea postului
• Cazier judiciar în original
• C.I. ( copie )
• Recomandare de la ultimul loc de muncă ( unde este cazul)
BIBLIOGRAFIE :
• LEGEA NR. 333/8.07.2003 (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• LEGEA NR. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• HOTĂRÂREA NR. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 ) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Legea nr. 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă, capitolul 4, Obligațiile lucrătorilor, art. 22 si 23
• LEGEA 1/2011 – LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
• REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR NR. 4925/08.09.2005;

Data limită de depunere a dosarului cu actele solicitate este 25.05.2013, ora 12, la secretariatul școlii.

Concursul va avea loc în data de 27.05.2015, și va consta într-o probă scrisă (ora 10) și un interviu(ora 11.30). La interviu participă candidații care au promovat proba scrisă (minim nota 6). Ponderea fiecărei probe este de 50%.

Viabilitatea postului este pe durată nedeterminată și nu se primesc la concurs pensionari.

Informații la sediul instituției / tel. 0236324244

PERFORMANȚE SPORTIVE

rsz_dscn4945 rsz_dscn4948 rsz_dscn5045 rsz_dscn5048 rsz_dscn5280 rsz_dscn5281

REZULTATE FINALE OLIMPIADA ”LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ”-ETAPA JUDEȚEANĂ

REZULTATE FINALE-nivel 1

REZULTATE FINALE -nivel 2

La al doilea frumos trofeu: Trupa de teatru „ACTORAŞUL”

Săptămâna „Şcoala altfel, să ştii mai multe, să fii mai bun” a fost din nou un motiv de bucurie pentru elevii clasei a V-a B de la Şcoala Gimnazială 22 din Galaţi, care activează în trupa de teatru „Actoraşul”, sub îndrumarea subsemnatului. La prima ediţie a Festivalului „Regăseşte-te în lumea teatrului” trupa noastră a obţinut Marele premiu cu piesa „Soacra cu trei nurori”, după Ion Creangă. Credincioşi umorului sănătos şi mucalit al lui Creangă, ne-am gândit să punem în scenă „Prostia omenească”, din motive pe care le vom expune ulterior, aşa cum şi „Soacra cu trei nurori” a avut o motivaţie aparte: procesul intentat celor trei nurori.

Antohi Denisa, un solo de Premiul I la ,,GALATZ FEST DANCE” 2013

Elevă în clasa a II-a C, Denisa e o fetiţă extrem  de talentată și muncitoare nu numai la dans ci și la înot.
Sari la conținut