Category Archives: ADMITERE

ADMITERE 2021

Anexa la Fișa de înscriere pentru candidații care optează pentru înscrierea în învățământul liceal de stat – filiera vocațională, profilurile: artistic, pedagogic, teologic, sportiv se poate solicita și elibera  părintelui/reprezentant legal în baza unei programări realizate telefonic la numărul 0236324244 sau prin e-mail, la adresa: admitere2021@scoala22galati.ro sau poate fi transmisă prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal. În acest caz părintele/reprezentantul legal are obligația de a confirma primirea documentelor, pe adresa de mail menționată anterior.

Locuri distinct alocate la liceu pentru candidații cu CES în învățământul de masă

Locuri distinct alocate la învățământul profesional pentru candidații cu CES în învățământul de masă

Locuri distinct alocate la liceu pentru candidații de etnie rromă

Locuri distinct alocate la învățământul profesional pentru candidații de etnie rromă

Broșura pentru admiterea în învățământul liceal, profesional și dual de stat pentru anul școlar 2021-2022

Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Metodologia de organizare și desfășurare a probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale 2021

Plan de măsuri pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și profesional din județul Galați

MODEL FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ADMITERE 2021

Anexa la fișa de înscriere, anul școlar 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă

Model fișă de înscriere admitere admitere clasa a IX-a liceu de stat, zi, anul școlar 2021-2022

Model fișă de înscriere în învățământul profesional anul școlar 2021-2022

Fișă de înscriere în învățământul profesional de stat pe locurile speciale pentru romi sau pe locurile distincte alocate candidaților cu CES

Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat

ADMITERE 2020

Broșura ADLIC Galați 2020

Calendarul organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat 2020-2021

Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională

Planul de școlarizare la clasa a IX-a , liceu, zi pentru anul școlar 2020-2012

Admitere 2019

ORDIN PRIVIND DESFĂȘURAREA ADMITERII PENTRU ANUL ȘCOLAR _2019_2020

COMPLETARE ORDIN admitere_invățământ_liceal

CALENDAR ADMITERE  LICEU 2019

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

Metodologia de admitere la liceu în anul școlar 2018-2019

Fișa de admitere clasa a IX-a

Fișa anexă pentru probele de aptitudini și limbi moderne

Ordinul MEN nr. 4794_ admitere in inv liceal 2018-2019

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Metodologiea de admitere în învățământul profesional de_stat 2018

Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional de stat

Coduri_calificari_invatamant_profesional

Ordin privind desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual 

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

Metodologia de admitere în învățământul dual 2018

Fișa anexă pentru admiterea în inv. dual_2018

Sari la conținut