Category Archives: Educația ne unește! Viziune asupra viitorului educației în România

Educația ne unește – Management, lidership educațional și cultura școlii

Educația ne unește – Viziune asupra viitorului educației României

28 mai 2019

Tema dezbaterii : Management, lidership educațional și cultura școlii.

Concluzii:

Cadrele didactice  au manifestat un real interes pentru tema dezbaterii, având în vedere valorile fundamentale ale educației. S-a observat o implicare mai mare  a cadrelor didactice tinere.

Se dorește un învățământ românesc de calitate bazat pe realitățile societății  și nu pe preluarea unor modele de succes din alte țări care nu pot fi aplicate în România.

La nivelul fiecărei școli trebuie să existe un lider educațional dar și un manager care să se ocupe de partea financiară și administrativă a unității școlare.

Liderul educațional este responsabil pentru asigurarea calității tuturor proceselor educative din școală. Dezvoltă o cultură organizațională pe care se construiește identitatea culturală a școlii.

Liderul educațional setează direcția școlii și dezvoltă o organizație de învățare și care învață. Este el însuși un model de schimbare și de învățare pe tot parcursul vieții și se asigură că există învățare atât la elevi cât și la personalul școlii. Construiește o relație sănătoasă cu comunitatea, atrage resursele materiale și umane necesare învățării și conectează resursele existente la contexte de învățare eficiente.

Educația ne unește

Tema dezbaterii : Roluri și relații între actorii și factorii implicați in educație: școală – familie – comunitate – administrație locală – sectorul economic – sectorul nonguvernamental – autorități ale statului – voluntari etc.

Concluzii:

Educația construită pe baza  cooperării între toate sectoarele societății va  avea ca finalitate modelarea copilului într-un adult responsabil. Fiecare copil are posibilitatea de a se dezvolta potrivit potențialului propriu.

Principalii factori ce ajută copilul la desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala, familia şi comunitatea.

Obiectivele generale ale fiecărei etape din parcursul școlar obligatoriu pentru toți cetățenii români, respectiv educația pre-primară, primară și secundară de la vârsta de 3 ani până la vârsta de 18 ani, pot fi atinse printr-un proces de realizare eficientă şi eficace, prin planificare, organizare, coordonare şi control.

Pentru a iniţia un parteneriat educaţional bazat pe asuma­rea valorilor democratice, este necesar ca societatea să realizeze o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la ni­velul tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea educaţiei: cadre didactice, părinţi, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale.

Școala ar trebui să dezvolte relații constante de co­laborare cu unele categorii sociale şi orga­nizaţii care sunt în mod direct interesate de realizarea unei educaţii de calitate.

Programul pentru desfășurarea dezbaterilor

„Educația ne unește” – program dezbateri

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAȚI

Coordonator dezbatere: PROF. TUDORACHE VALENTINA

Întâlnirea 1: Roluri și relații între actorii și factorii implicați in educație: școală – familie – comunitate – administrație locală – sectorul economic – sectorul nonguvernamental – autorități ale statului – voluntari etc. Data: 16.05.2019
Întâlnirea 2: Management, lidership educațional și cultura școlii. Data: 28.05.2019

Educația ne unește! Viziune asupra viitorului educației

Educatia ne uneste – Viziune asupra viitorului edu

 

Sari la conținut