Category Archives: Ecouri media

“Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” la Şcoala Gimnazială Nr. 22, Galaṭi

Miercuri, 20 septembrie 2017, elevii Şcolii Gimnaziale nr. 22, Galaṭi,  sub îndrumarea cadrelor didactice, alături de Secṭia de Poliṭie nr. 3 Galaṭi ṣi Asociaṭia de părinṭi “Dimitrie Cantemir”, au marcat “Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” prin desfăṣurarea activităṭii BIKE TO SCHOOL.

Astfel, aceṣtia s-au deplasat de la domiciliu către ṣcoală ṣi de la ṣcoală către domiciliu folosind ca mijloc de transport bicicleta. Această acṭiune a reprezentat un prilej de a reflecta asupra modalitaṭilor de protejare a mediului înconjurător combătând poluarea, concomitent cu promovarea unui stil de viaṭă activ ṣi sănătos.

Iniṭiativa a constituit un real succes atrăgând un număr mare de elevi atât de la ciclul primar cât ṣi gimnazial. Renunṭând pentru o săptămână sau numai pantru o zi la maṣina personală sau la mijloace de transport în comun aducem beneficii imense atât mediului, cât ṣi sănătăṭii noastre.

Prof. Avram Paula – Roxana

 

Elevii de la Școala nr. 22, implicați în salvarea păsărilor

http://www.viata-libera.ro/educatie/86895-elevii-de-la-scoala-nr-22-implicati-in-salvarea-pasarilor

 

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

1 IUNIE SĂRBĂTORIT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22 GALAȚI

http://www.viata-libera.ro/magazin/78131-sarbatoare-in-pasi-de-dans-la-scoala-nr-22

Certificare eSafety Label

http://storage.eun.org/esafety-label-medal/Bronze_2015_11_ro_2e592.png

Bronze_2015_11_ro_2e592