Category Archives: ANALIZA ACTIVITĂŢII – an şcolar 2012-2013

RAPORT ANUAL AL ACTIVITĂŢII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

A. REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI

1. Şcolarizarea şi frecvenţa (şcolarizaţi, neşcolarizaţi, abandon,procent de frecvenţă anuală) – În anul şcolar 2012-2013 s-au înscris 649 elevi, din care au fost şcolarizaţi 646, neşcolarizaţi 3 . Procentul de frecvenţǎ a fost de 97,28%.

2. Situaţia la învăţătură – procente, promovabilitate – Înscrişi 649, promovaţi 636, procentul de promovabilitate a fost de 98%.

3. Rezultatele în procesul de instruire: