Proiectul eTwinning”FLYING LETTERS”

Proiectul eTwinning ” FLYING LETTERS” este un proiect penfriend care constă în scrierea unor scrisori sau e-mailuri intre elevii a doua școli pe teme diferite. Din cauza pandemiei, elevii noștri din acest proiect își vor trimite e-mailuri reciproce.

Suntem 8 parteneri în acest proiect etwinning din urmatoarele țări : Turcia, Franta, Italia, Polonia, Croația și România.

Din școala noastră sunt implicați in desfășurarea acestui proiect, 17 elevi ai clasei a VIII-a B îndrumați de d-na prof.diriginte Culachi Duța. Proiectul începe în octombrie și se termina în mai și pe parcursul celor 8 luni se vor dezbate diferite subiecte (cultura țărilor noastre, activitățile noastre școlare, familiile noastre , modelele pe care să le urmeze , să-i inspire, sărbătorile mai importante din țările noastre, activitățile noastre din timpul liber, etc.) pentru fiecare lună.

În luna octombrie am schimbat mailuri cu elevii din Franța pe tema ,, Hello letters” unde elevii s-au prezentat, urmând ca in noiembrie să colaborăm cu Croația pe tema” My country and my city letters”. De asemenea, vom prezenta lucrările proiectului nostru în fiecare lună pe sit-ul școlii.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AN ȘCOLAR 2020-2021

REGULAMENT INTERN

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

ORGANIGRAMĂ AN ȘCOLAR 2020-2021

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A COMPARTIMENTULUI DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.22 GALAȚI

BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA LEGII NR. 544/2001 PE ANUL 2020

Skip to content