Înscrierea în învățământul primar 2018-2019

Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2018_proiect

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar_2018_proiect

ACTUALIZAREA DOSARELOR DE BURSĂ ȘCOLARĂ, an școlar 2017-2018

Părinții elevilor beneficiari de burse sociale și burse de boală sunt rugați să își actualizeze dosarele în semestrul II, an școlar 2017/2018, prin depunerea la secretariatul școlii a următoarelor  documente:

 

BURSĂ SOCIALĂ

  • Adeverinţă cu venitul net/luni, realizat în perioada septembrie 2017– ianuarie 2018, pentru persoanele încadrate în muncă;
  • Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Galați din care să rezulte veniturile impozabile pentru toți membri familiei majori (părinți și copii cu vârsta peste 18 ani), chiar dacă sunt sau nu încadrați în muncă;
  • Adeverință de la Primărie, pentru toți membri familiei majori (părinți și copii cu vârsta peste 18 ani), că nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane;
  • Cupon/ extras de cont pentru alocatie copil, alocatie suplimentară;
  • Adeverinţă de elev / student a fraților/surorilor elevului, care studiază în alte unități școlare și în care să se specifice dacă primesc bursă/bani de liceu și cuantumul ei;

 

    BURSĂ DE BOALĂ

  • certificat eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

 

DOCUMENTELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL ȘCOLII PÂNĂ LA DATA DE  23.02.2018

1 FEBRUARIE 2018- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ

Școala Gimnazială Nr.22 Galați a oferit elevilor săi șansa de a se îndrăgosti de lectură și de cărți în cele mai atractive moduri cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună.

Elevii claselor IA, IC, a II-a D și a IV-a C, îndrumați de doamnele învățătoare au petrecut clipe deosebite la biblioteca școlii unde au avut loc mai multe sesiuni de lectură.

Ziua Internațională a Cititului Împreună (World Read Aloud Day) se sărbătoreşte în acest an pe 1 februarie, fiind marcată anual în peste 100 de ţări, începând cu anul 2012.

CLASA I A

CLASA I C

CLASA a II-a D STEP BY STEP

CLASA a IV-a C STEP BY STEP

REZULTATE FINALE OLIMPIADA DE RELIGIE- FAZA LOCALĂ

Rezultate_finale_olimpiada_religie_etapa_locala_2018_galati

REZULTATE OLIMPIADA DE RELIGIE- FAZA LOCALĂ

tabel elevi olimpiada2018 galati