PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Concurs post vacant îngrijitoare

ANUNȚ IMPORTANT!

Şcoala Gimnaziala Nr. 22 Galați organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor, pe perioada nedeterminată.

Concursul va fi organizat în ziua de 01 august 2016, proba scisă ora 10.00 și proba practică ora 12.00.

Cerințele postului:

 • studii generale;
 • să fie cetățean român, cu vârsta de cel puțin 18 ani;
 • apt medical pentru postul de îngrijitor;
 • să nu aibă antecedente penale ;
 • experiența în post similar constituie avantaj.

Bibliografie:

 • Legea nr.333/08.07.2003(actualizată) privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecția persoanelor;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Ordin 1225/5031 din 24.12.2013 privind însușirea noțiunilor de igiena;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr.4925/08.09.2005.

Concursul va consta în susţinerea unei probe practice şi într-o probă scrisă.

Pentru participarea la concurs, candidații vor depune dosarele de candidat la secretariatul şcolii  pana la data de 28 iulie 2016,  ora 12,00 cu următoarele documente:

 • cererea de participare la concurs adresată conducerii scolii
 • copie după buletinul/cartea de identitate
 • copie după actele de studii;
 • cazier judiciar-original sau declarație pe propria răspundere;
 • adeverință medicală cu mențiunea „apt pentru postul de îngrijitor”;
 • curriculum vitae;

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul şcolii,  telefon 0236324244.

Dosarele validate vor fi anunţate  pe data de 29 iulie 2016,  ora 14,00.

MOZAIC ESTIVAL- CREAŢIE ŞI RECREAŢIE LA ŞCOALA DE VARĂ

pizap.com14688230833581

             pizap.com14688236394721

  pizap.com14688233783501

pizap.com14688225160111

PROIECT EDUCAȚIONAL
ȘCOALA DE VARĂ
”MOZAIC ESTIVAL: CREAȚIE ȘI RECREAȚIE”

Denumire proiect: ŞCOALA DE VARĂ
Iniţiatorul proiectului – Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galați
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galați
Perioadă: 1.07.2016 – 15.07.2016
Locaţie: Şcoala Gimnazială Nr. 22 Galați
Grup ţintă: 50-60 de elevi, din ciclul primar și gimnazial ai Şcolii Gimnaziale Nr. 22 Galați
Echipa de proiect: – Director, prof. Tudorache Valentina
 Dir. adj. prof. Patriche Ionel
 Prof. Gaiu Florentina
 Bibliotecar,Gîlea Corina
 Prof. Petrea Ana-Maria
 Prof. înv. prim. Pană Doina
 Prof. Dajbog Florentina
 Prof. Popa Cosmina
 Prof. Filip Irina
 Prof. Tatu Savastiţa
 Prof. Drăguş Vasilica

Scop: valorificarea potențialului intelectual al copiilor cu vârste între 7 și 14 ani cu privire la capacitatea acestora de a-și perfecționa competențele acumulate în timpul anului școlar și de a le folosi în diverse contexte
Obiective:

– dezvoltarea capacităţilor de comunicare orală şi scrisă
– cunoaşterea de sine şi a elementelor universului apropiat şi îndepărtat
– dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi socializare
– realizarea unor produse finite prin tematica proiectului
– dezvoltarea inteligenţei emoţionale a elevilor prin intermediul activităţilor educative
– dobândirea de către elevi a unor comportamente şi abilităţi interculturale, stimularea inițiativei personale a elevilor, dezvoltarea capacității de autocunoaștere, formarea și dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea nevoii de succes, sensibilizarea elevilor, părinților, a cadrelor didactice despre importanța activităților nonformale ca posibilitate de comunicare și ca modalitate de cunoaștere și înțelegere multiculturală.

Elevi corigenți și planificarea examenelor de corigență

corigenti1

Planificarea examenelor pentru încheierea situației școlare

situatii neincheiate1